Synspunkt

Hare Krishna munk: Jeg befandt mig i en psykose, men en åndelig vækkelse hjalp mig ud

Jeg har fundet nøglen til at overvinde personlige kriser og forvandle dem til muligheder for at komme tættere på Gud, skriver Hare krishna munk Leif Asmark Jensen. Foto: Privatfoto

Jeg kom ud af min sygelige tilstand, fordi jeg igennem Hare Krishna lærte, at jeg er en evig åndelig sjæl, hvis natur er hver eneste øjeblik at leve for at tjene Gud , skriver Hare Krishna munk Leif Asmark Jensen

Faktisk kan jeg ikke huske at have været i en personlig krise på noget tidspunkt, hvor jeg følte, at der intet håb var. Eller er jeg bare ikke i stand til at indrømme mine personlige kriser over for mig selv? Selvfølgelig har mit liv været op og ned. Jeg har bestemt været i ubehagelige situationer. Men personlig krise?

Jo, jeg havde en stor personlig krise engang, men jeg var lykkeligt uvidende om, hvor meget jeg var i krise. Først bagefter så jeg, at jeg havde svævet over en afgrund i største livsfare. En blanding af en søgen efter en mening med og en vej i livet og en livsfarlig leg med euforiserende stoffer førte mig ind i en tilstand, som en psykolog, jeg mange år senere beskrev den for, kaldte en psykose. Jeg var ikke klar over det på det tidspunkt.
 
Selv om jeg led, hentede jeg optimisme fra en ide om, at jeg var noget særligt, mere intelligent end alle andre og havde indsigt i ting, som ingen andre forstod. Det var illusion. Intet af dette var sandt, forstod jeg senere.

Jeg hentede også optimisme fra det faktum, at jeg altid har været taknemmelig for at leve. Hvad mere er, havde jeg et par år tidligere opdaget, at Gud må findes (før da havde jeg været hårdkogt ateist). Det gav mig optimisme og en forståelse af, at der er mening med livet, og at jeg står under beskyttelse, uanset hvad jeg bliver udsat for – eller udsætter mig selv for.

Men jeg var i en sygelig tilstand. Hvis den var fortsat, kunne jeg godt være endt i et eller andet selvmorderisk eller noget, der kunne være blevet til en slags indlæggelse. Jeg blev reddet fra det, ikke ved egen kraft eller arrangement, men reddet ikke desto mindre.

Helt tilfældigt – men selvfølgelig var det ikke tilfældigt – faldt jeg over en bog, der gav mig svar og retning, som ingen anden eller intet andet før havde gjort det. Bogen var skrevet af Srila Prabhupada, Hare Krishnas grundlægger. Hans bog var i bund og grund en gengivelse af visdommen i Bhagavad-gita, Indiens store hellige bog, der også kaldes for Østens bibel. Srila Prabhupada har en sjælden evne til med udgangspunkt i Bhagavad-gita at give klare og rationelle svar på alle livets store spørgsmål.

Jeg fik fra Srila Prabhupada, ligesom så mange andre før og siden, en viden og nogle redskaber, der kan bruges til at løse eksistentielle problemer. På kort tid havde jeg lagt krisetilstanden bag mig og fået en ny styrke og optimisme, jeg ikke før havde haft.

Grundlæggende lærte Srila Prabhupada mig, at jeg er en evig åndelig sjæl, hvis natur er hver eneste øjeblik at leve for at tjene Gud (Krishna). I stedet for at forsøge at tilfredsstille mig selv skal jeg handle for at tilfredsstille Ham. Når jeg gør det, vil jeg føle mig tilfreds, fordi Gud er tilfreds, og hvis Han ikke er tilfreds med mig, vil jeg heller ikke føle mig tilfreds, men tværtimod være frustreret.

Denne enkle formel er Bhagavad-gitas nøgle til at løse enhver personlig krise. Den forståelse er som at tænde en knap, der gør alting lyst og meningsfuldt. I det lys lærer man at se alle problemer som velsignelser og muligheder for at komme tættere på Gud. Således skrev Bhaktivinoda Thakura (1834-1914), at han så sine kriser som sine største ekstaser, for i situationer, hvor man er hjælpeløs og desperat, kan man bede til Gud med oprigtighed og mærke, hvordan man intet tilflugtsted har ud over Ham. På samme måde bad Dronning Kunti bad for 5.000 år siden i Srimad-Bhagavatam om prøvelser og modgang, for i sådanne situationer kunne hun altid huske på Krishna.

Denne tilgang er nøglen til at overvinde personlige kriser og forvandler dem til muligheder for at komme tættere på Gud.

Leif Asmark Jensen
Forfatter og Hare Krishna munk