Synspunkt

"Kristne ritualer er taget fra hinduisme"

Kristus og hinduguden Avatar Krishna har navnet, som ligner hinanden, og på samme måde er det med ritualerne, mener hindu Dharmu Chodavarapu. Foto: varun916 - Fotolia

Der er mange ligheder mellem kristne og hinduers ritualer. Eksempelvis siger præsten i begravelsesritualet: ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. Mon det er reinkarnation på sin egen måde?", spørger hindu

Som hindu og bosiddende i Danmark undrer det mig, at biskop Peter Fischer-Møller af Roskilde Stift indkalder sognepræst Annette Berg til en samtale for at irettesætte hendes tro på reinkarnation. (Se artiklen "Præsts tro på reinkarnation ender hos biskop" i Kristeligt Dagblad den 2. november 2015)

Hvis man ser bort fra menneskelig forfængelighed, er det tydeligt, at mange kristne ritualer er taget fra hinduisme. Vi ved, at hinduisme er ældre end kristendommen.

Kristus' mange ligheder med hindugud

Jeg kan nævne, at Kristus, den kristne Guds Søn, og hinduguden Avatar Krishna har navne, der er meget tæt på hinanden. Begge prædiker kærlighed og tilgivelse. Mange hændelser omkring deres fødsel er meget ens.

Begge var født på uegnede steder for fødsel, Krishna i et fængsel og Jesus i en stald. Deres konger var meget bekymrede og bange for dem, så de beordrede drab på små børn, fordi begge fik besked fra engle om, at deres liv var afhængigt af de nyfødte børn Jesus og Krishna, der begge var gemt for kongens soldater.

Begge religioner holder af helligt vand. Endda er det kristne ord ”amen” udledt af Sankrit-ordet ”ohme”, meget hellige ord i begge religioner. Hinduer beder til devi, den kvindelige Gud, ligesom nogle kristne beder til moderen jomfru Maria. Selv klokker i kirker var anvendt i hindutempler før Kristus’ tid.

Mange andre ritualer fra hinduisme

Der er mange andre ligheder. Brug af røgelse, helligt brød og altervin, ”Prasad og Tirdda”, helligt vand i stedet for vin, er hindu ritualer i hindu templer, og bedekrans. Hindu trinity ”Brahma, Vishu, Shiva”, er lige som den kristne treenighed ”Faderen, sønnen og helligånden” og hører til i begge religioner.

Krishna siger: "Når retskaffenhed falder og uretfærdighed stiger, tager jeg avatar (menneskelig skikkelse ) for at retlede og beskytte mennesker, i menneskeform og liv som menneske."

Udtalelsen ligger tæt op ad Jesu ord: "Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. ”

Ligesom i kristendommen, hvor konfirmation er starten på den religiøse løbebane, er hinduernes upanyan begyndelsen på hinduers religiøse start, dog kun for drenge, mens kristendommen går videre og giver den mulighed til begge køn.

Jeg mener ikke, at Annette Berg begår en handling, der kræver irettesættelse. Selv i begravelsesritualet siger præsten ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå”. Mon det er reinkarnation på en anden måde?

Jeg trives godt i Danmark, jeg går ofte i kirke og beder til Gud på Sanskrit ”fadervor”, uden dårlig samvittighed. Jeg anser, at Gud forstår alle sprog.

Storheden i kristendom og kinduisme er, at begge religioner giver frihed og fremmer selvforståelse og individuel udvikling af individer.

Dhamu Chodavarapu er hindu og bosiddende i Danmark