Hvad antyder Ahmed Akkari?

Man må ikke overfalde eller slå en ikke-muslim for at røre ved Koranen, skriver Ahmed Akkari.

CARSTEN NIEBUHR-OVERFALDET: Hvad er det, der har vist sig at ligge bag, som Ahmed Akkari - men ikke vi andre - ved, spørger journalist Jeppe Gaardboe

Debatindlæg:

I artiklen "Ikke-muslimer og den arabiske koran" skriver Ahmed Akkari:

"Lad os først ikke forhaste os omkring sagen med den universitetslærer, som blev overfaldet, for det har vist sig, at der har ligget andet bag, men aviserne har ikke helt bragt det frem."

Hvad antyder Ahmed Akkari? "Det har vist sig", skriver han. Han mener det altså bevist, at der ligger andet bag overfaldet, end hvad aviserne har skrevet.

Men ærgerligt nok delagtiggør AA ikke os avislæsere i, hvad det drejer sig om. Opfordringen til ikke at forhaste sig med en stillingtagen mistænkeliggør offeret og antyder, at der skulle ligge mere forståelige motiver bag overfaldet på læreren fra Carsten Niebuhr-instituttet, end det aviserne har skrevet - nemlig at han blev overfaldet, fordi han som ikke-muslim havde læst op af koranen.

Vi må ikke forhaste os, skriver Ahmed Akkari. Da fordømmelsen af voldsmændende fra starten har været total, kan der altså kun ske en formildelse af synet på voldsmændene.

Da AA ikke skriver, hvad det er, aviserne ikke HELT har bragt frem, tjekkede jeg det selv. Som journalist blev jeg naturligvis interesseret i, hvordan mine kollegaer undlader vigtige oplysninger, der gør det muligt at se sagen i nyt lys.

Et tjek af artiklerne om sagen i Infomedia, viste - for mig at se - to nye detaljer, som ikke var fremme, da sagen var en nyhed. Dels er "Lektor J", som offeret benævnes, ikke blot jøde men har en en jødisk mor og en muslimsk far - og dels er han selv medlem af Jehovas Vidner. Er det det, AA mener "har vist sig" - og som beretter til, at vi ikke skal forhaste os med at tage stilling i sagen?

Hvis ikke, hvilke nye oplysninger er det så, AA mener "har vist sig at ligge bag"? Jeg opfordrer her AA til at besvare dette konkret. Hvis det ER disse oplysninger, AA hentyder til - hvorfor skal vi så ikke forhaste os. Kræver det længere tid at fordømme overfaldet med den viden?

Ville det ikke være rimeligt at tro hovedpersonen selv, når han til Weekendavisen fortæller, hvordan voldsmændene selv begrundede overfaldet på ham? Lektor J citeres i Weekendavisen 26. nov.:

"De sagde: Du må ikke recitere Koranen. Jeg protesterede og sagde, at islam intet siger om, at alle ikke må recitere fra Koranen. Så sagde de, du skal bare holde din kæft. Det er akademikere som dig, der forgifter de unge menneskers hjerner. Da de slog mig, kaldte de mig zionist og henviste til, at jeg engang har holdt et foredrag for herboende israelere om arabisk jødedom."

Det er altså offerets egen vidneforklaring. Voldsmændene nævnte ikke ikke andet end det, der hele tiden har været refereret i avisen som muligt motiv til overfaldet. Hvad er det, der har "vist sig", som Ahmed Akkari - og ikke vi andre - ved?

Jeppe Gaardboe, journalist på Jazz TV

Svar:

Mit tidligere svar må ses igen. Jeg mener ikke, at vi som muslimer kan se nogen steder - og jeg har aldrig hørt eller læst det - at man kan overfalde eller slå en ikke-muslim for at røre ved Koranen.

Jeg ved ikke, hvad der ligger bag, men der er klart andre motiver og handlinger i sagen, som ikke er blevet kendt. Jeg kender dem ikke, men udelukkelsesmetoden driver mig derhen.

Lige meget hvad, så er det tydeligt, at det er en forbudt handling, disse har begået, hvis det kun er, fordi han stod med Koranen i hånden.

Ahmed Akkari