Synspunkt

Jeg ville kæmpe for ligestilling mellem jødedom, kristendom og islam

I Danmark har man hidtil hævdet, at religion og politik ikke bør blandes, men det gør de jo allerede i og med, at politikerne blander sig i religiøs administration og praksis, og i og med at der i mange værdipolitiske betragtninger også findes immanente henvisninger til religion. Derfor ville jeg på det overordnede område arbejde henimod en mere åben politisk debat, der fungerer inkluderende for både religion og politik, så religionsforskrækkede fordomme forsvinder, skriver cand.jur. Safia Auode. Foto: Privat

Hvis jeg blev valgt ind i Folketinget, ville jeg kæmpe for ligestilling mellem de monoteistiske religioner og for retten til omskæring af drengebørn og slagtning efter religiøse forskrifter, skriver muslimske Safia Auode

Hvis jeg blev valgt ind i Folketinget, ville jeg først og fremmest kæmpe for en ligestilling af de monoteistiske religioner i lovgivning og offentlighed. Det skal være muligt for de kristne, muslimske og jødiske menigheder at finansiere sig selv gennem en offentligt styret og lovsikret inddrivelse af religionsskat i stedet for den nuværende kirkeskatmodel.

De monoteistiske mindretal i Danmark, samt majoriteten af lutheransk kristendom, bør konkurrere på lige vilkår.

Dette kræver ikke nødvendigvis nogen grundlovsændring, fordi man sagtens kan udarbejde en lovgivning for religionsskat gennem Grundlovens paragraf 69. Den nuværende gruppe, der skal kulegrave denne paragraf, er sammensat for entydig; der skal også deltage kyndige medlemmer fra minoritetsreligionerne. Dette ville være min første prioritet.

Læs også: Ida Auken: Min tro hænger tæt sammen med min politik 
 
Jeg ville også sørge for, at omskæring af drengebørn og slagtning efter religiøse forskrifter blev en lovbeskyttet rettighed for de religiøse mindretal, som lever efter dette.

Derudover ville jeg reformere blasfemiparagraffen, så den føres ind under privat påtale, således at sager om blasfemi kan føres af private gennem civilretlige instanser med de bevisbyrderegler, der er gængse for privatrettens område – i dag er det Rigsadvokaten, der har påtaleret, og jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at staten skal føre tilsyn med folks religiøse opfattelser af en eventuel krænkelse.
 
Generelt set ville jeg arbejde henimod en mere liberal lovgivning i forbindelse af religiøs praksis, for eksempel på det familieretlige område.

Læs også: Hvilket parti deler du flest værdier med? 

I Danmark har man hidtil hævdet, at religion og politik ikke bør blandes, men det gør de jo allerede i og med, at politikerne blander sig i religiøs administration og praksis, og i og med at der i mange værdipolitiske betragtninger også findes immanente henvisninger til religion. Derfor ville jeg på det overordnede område arbejde henimod en mere åben politisk debat, der fungerer inkluderende for både religion og politik, så religionsforskrækkede fordomme forsvinder.

Safia Aoude er uddannet cand.jur. og har taget kurser i islam, Mellemøstens historie og samfundsforhold. Hun er desuden panelist på religion.dk.