I dialog skal begge parter have plads

Aminah Tønnsen efterlyser en større forståelse for islam i det nye undervisningsmateriale. - Foto: stock.xhng

Aminah Tønnsen er ikke imponeret over "Bibelen i religionsmødet", der er et nyt materiale fra "Folkekirke og religionsmøde". Hun savner flere referencer til islam

Materialet Bibelen i religionsmødet foreslås anvendt af både kristne såvel som muslimsk/kristne grupper, hvilket i sig selv er en vanskelig opgave at løse.

Materialet er opdelt i syv temaer: samme Gud erkendelse og sandhed Jesu forkyndelse og praksis frelse og forløsning sameksistens religionsdialog og mission lærepunkter og konfrontationer. Hvert tema tager udgangspunkt i 5-14 bibelcitater, der hver især efterfølges af en kommentar og en forklaring af den historisk-teologiske sammenhæng. Hvert tema indeholder desuden 1-2 kommentarer med udgangspunkt i Koranen, hadith eller traditionel muslimsk praksis.

Måden, materialet er opbygget på, er rigtig god, og det har været spændende læsning; men skuffelsen over den næsten fraværende muslimske del overskygger det første positive indtryk.

Den meget ringe andel af referencer til islam/Koranen betyder nemlig bl.a., at materialet er ubrugeligt i en dialoggruppe bestående af både kristne og muslimer. Det burde være en selvfølge, at materiale, der skal benyttes af grupper af kristne og muslimer, indeholder en lige mængde citater og informationer om kristendommen og islam, om Bibelen og Koranen.

Det er endvidere tankevækkende, at knap halvdelen af kommentarerne om islam er skrevet af ikke-muslimer, enkelte er oven i købet både tendentiøse og groft generaliserende: Muslimer har et underkastelsens og frygtens forhold til Gud, muslimer skal befris fra lovens byrde, muslimer træller under loven Er det virkelig, hvad man vil byde muslimer i en dialoggruppe?

Det er mennesker i al deres mangfoldighed og ikke religioner der mødes i et forsøg på at skabe forståelse og frugtbart samvirke, og mennesker har krav på at blive behandlet med respekt og i ligeværdighed.

Litteraturlisten indeholder bøger og andet materiale om kristendommen skrevet af kristne, hvilket er ganske naturligt; men at den ikke indeholder en eneste henvisning til materiale om islam skrevet af muslimer, kan simpelthen ikke passe. Vi befinder os trods alt i det herrens år 2008 og ikke i slutningen af 1800-tallet!

For at gøre Bibelen i religionsmødet brugbart og relevant i dialogarbejdet, burde man udbygge det med en muslimsk/koransk pendant, skrevet af en muslim og opbygget på samme måde som den forhåndenværende kristne/bibelske del. Jeg tror faktisk, at det kunne blive rigtig godt.

Aminah Tønnsen, forfatter og foredragsholder

Bibelen i religionsmødet, Undervisningsmateriale udarbejdet af Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde, 2008

Aminah Tønnsen efterlyser en større forståelse for islam i det nye undervisningsmateriale. - Foto: stock.xchng.