Imamens velsignelse

Aninah Tønnsen beskriver muligheden for en muslimsk-kristen vielse.

ÆGTESKAB: Forfatter og fordragsholder Aminah Tønnsen forklarer blandt andet, at når en imam velsigner et borgerligt ægteskab, er det en handling, som der ikke er tradition for, og som der derfor ikke er noget fastlagt ritual for

Spørgsmål:

Hej

Jeg ved, at det ikke er muligt at få en imam til at vie en kristen dansk kvinde med en indonesisk muslim i Danmark udelukkende under Dansk Lov.

Jeg har læst, at en imam efter en borgerlig vielse kan give en velsignelse men, at alle dog ikke vil.

Kan du uddybe, hvad en velsignelse af en imam betyder?

Hvordan foregår det, og hvad vil der blive sagt?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Lykke

Svar:

De herboende imamer, der har vielsesbemyndigelse, pålægges at indberette enhver vielse til den borgerlige vielsesmyndighed i den kommune, hvor vielsen har fundet sted.

Strengt taget står der ikke noget om, at en imam ikke kan foretage en vielse, der udelukkende har borgerlig gyldighed; men det er nok ikke lige det, der er hensigten med loven.

Når en imam indvilliger i at 'velsigne' et borgerligt ægteskab, er det helt klart en handling, som der ikke er tradition for i muslimske menigheder, og som der derfor ikke er noget fastlagt ritual for. Det er årsagen til, det er svært at finde en imam, der vil gøre det.

Hvis man vil have en borgerlig vielse velsignet af både en præst og en imam, vil disse sammen med brudeparret udvælge en tekst, der findes i både Bibelen og i Koranen, og som oplæses af hhv. præsten og imamen.

Teksten vil så ligge til grund for en kort tale, præsten holder for brudeparret, før hun/han velsigner parret. Derefter vil imamen lykønske (sige baraka) parret. Jeg er bekendt med et tilfælde, hvor man blev enige om at læse beretningen om Noa (Koranen 11:36-44).

Jeg kan forstå på dig, at din kommende ægtemand er muslim fra Indonesien. Har I planer om at bo i Indonesien i en årrække, vil det efter al sandsynlighed betyde, at I er underlagt indonesisk/muslimsk ægteskabs- og skilsmisseret, så længe I opholder jer på indonesisk jord uanset hvilken form for ægteskab, I har indgået og uanset, om ægteskabet er indgået i eller uden for Indonesien.

Det er endvidere muligt, at I skal have jeres danske/borgerlige ægteskab formelt anerkendt af de indonesiske myndigheder, for at du kan komme ind under en sygesikring oprettet af din mands evt. arbejdsgiver.

Jeg kender ikke indonesisk/islamisk familieret, men jeg går ud fra, at den ikke adskiller sig stort fra, hvad der er gængs i de arabisk/muslimske lande.

Derfor er det meget vigtigt, at du får oprettet en ægteskabskontrakt, der kan beskytte dig og jeres kommende børn imod de passager i indonesisk familieret, der begrænser dine rettigheder og muligheder. Både så længe ægteskabet består og i tilfælde af skilsmisse eller din mands død. Det er for sent at gøre det, når ulykken er sket!

Du kan læse mere på islamstudie.dk og expat.or

Under alle omstændigheder vil jeg anbefale dig at studere indonesiske familieretlige bestemmelser nøje. Du bør undersøge alle de situationer, der er beskrevet i min artikel om ægteskabskontrakter.

Det kan vel være, at du skal undersøge andre love end ægteskabsloven for at se, om de enkelte
situationer og forholdsregler er relevante for Indonesien.

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen
Foredragsholder og forfatter