Islam er ingen trussel

Det danske flags udformning er ikke relevant for os, skriver Hadi Khan.

DANNEBROG: Forestillingen om islams trussel mod både danske og kristne værdier og symboler kan ikke begrundes, skriver Hadi Khan

Sognepræst Anders Blichfeldt skrev 26. juni 2004 i en kronik i Kristeligt Dagblad blandt andet følgende:

"Efterhånden som den muslimske befolkning i Danmark tager til i antal, vil muslimers selvsikkerhed vokse. Kravene til samfundet vil blive skarpere. Og ét af kravene vil blive: Giv os et nyt flag. Og det bliver svært at sige nej, når et flertal eller et stort mindretal af danskere er enig med sig selv om ikke at flage med Dannebrog, ej heller rejse sig for det. Så er det jo vitterligt ophørt med at være danskernes nationale samlingssymbol."

Vi har spurgt deltagerne i vores islam-panel, hvordan de forholder sig til Blichfeldts synspunkter og flag-spørgsmålet. Her følger en kommentar fra Hadi Khan - se link til Zubair Butt Hussains svar i bunden af siden.

Kommentar:

Jeg vil kortfattet sige, at det aldrig kan lade sig gøre. Jeg har boet her hele mit liv, og det er ikke et emne, jeg har hørt om blandt muslimer i Danmark.

Hvorfor skulle man ikke acceptere det danske flag? Hvis det er, som det bliver sagt, vil det engelske flag jo skifte inden så længe. Der er trods alt flere muslimer i England end i Danmark. Lad os bare følge udviklingen dér og se, om det sker dér. Vi ved, at vi i Danmark er ca. 30 år bagud med integrationen i forhold til England. Så lige så snart det sker i England, så må vores politikere (især fra Dansk Folkeparti) frelse Dannebrog.

Det er altså ligefrem absurd at forestille sig, at muslimer skulle organisere sig og have en skjult dagsorden for at skifte korest ud med en arabisk halvmåne om få år, når de ikke engang kan organisere sig til at blive enige om at bygge en moske her i landet - eller få en muslimsk gravplads! Selv de første jøder (ludfattige) omkring 1930'erne var bedre, end vi er i dag, til at værne om vores fælles sager.

"Danmark er et kristent land, og der skal IKKE bygges nogen moskeer her," bliver der sagt med bestemt stemme. På den anden kører man skræmmekampanger som denne.

Så svaret er, at danske muslimer under ingen omstændigheder har diskuteret dette. Faktisk kan vi ikke diskutere noget som helst sammen. Der er ingen råd eller foreninger, der samler os ét sted.

Det danske flags udformning er ikke relevant for os - vi har problemer nok med at overleve den massive globale hadekampange, der har kørt siden 911. Ikke engang det har man diskuteret...

Så nej, man vil ikke fremsætte krav om et alternativt flag. Der er IKKE taget initiativer i den retning af nogen.

Denne forestilling om islams trussel mod både danske og kristne værdier og symboler kan ikke begrundes. Jeg ved jo ikke, hvad der sker om 2000 år, men der er ingen aftaler med den saudiarabiske efterretnigstjeneste eller den sudanske herom.

Lige en ting til. Du ved godt, at restaurant NIMB i TIVOLI ligner en moske. Jeg vil blot bekendtgøre, at der heller ikke er planer om at besætte den og bruge den som moske - altså engang når og hvis muslimerne får flertal i Danmark.

Hadi Khan