Islam skelner ikke mellem religion og politik

For os i Vesten er den kristne opfattelse, at alle mennesker er lige overfor Gud, og at man skal "give Gud hvad Guds er og Kejseren hvad Kejserens er", så indbygget i vores verdensbillede, at vi har glemt, at det kom fra kristendommen, mener folketingsmedlem Marie Krarup. Foto: Leif Tuxen.

Drabet for nylig på en britisk soldat viser, at der stadig er lang vej for en såkaldt moderne model for forholdet mellem politik og religion. Hvis islamiske samfund vil nå derhen, må man begynde med at reformere religionen, mener folketingsmedlem Marie Krarup (DF)

Efter drabet på den britiske soldat i London kom tidligere premierminister Anthony Blair med en lang artikel under overskriften Der er et problem i islam, hvor han sagde, at man måtte erkende, at der er en sammenhæng mellem islam og drabet.

I samme artikel sagde han " Det er bedst at have et moderne syn på religionen og dens plads i samfundet og i politik - en model baseret på respekt og lighed mellem folk fra forskellige trosretninger".

LÆS OGSÅ:Dræbt britisk soldat havde været i Afghanistan

Det, Blair skriver, er ikke helt forkert, men det er bestemt heller ikke rigtigt. Det er rigtigt, at der er en sammenhæng mellem islam og drabet på soldaten. Så vidt så godt.

Men når han bruger ordet moderne om det syn på religion, der er fremherskende i den vestlige verden og helt fraværende i den islamiske, viser han en udbredt misforståelse: at det nuværende, vestlige forhold mellem religion og samfund har med tid at gøre i stedet for indhold.

Når man tror det, er det også nærliggende at tro, at islam bare skal have lidt mere tid til at omstille sig til den moderne verden, - så vil også islam blive moderne og indtage en mere begrænset plads i samfundet samt begynde at respektere de såkaldte vantro.

LÆS OGSÅ: Synspunkt: Det betyder jihad i islam

Islam bliver ikke anderledes over tid
Blair forstår ikke, at det han kalder "moderne" er et kristent syn, - og ligegyldigt, hvor megen tid vi giver islam, så vil islam aldrig kunne udvikle sig til en model baseret på respekt og lighed mellem folk fra forskellige trosretninger.

Så skulle man da i hvert tilfælde skrive Koranen og haditherne om. Læs Sura 9 i Koranen og overvej, hvordan denne tekst skal kunne udgøre fundamentet for en model baseret på respekt for tilhængere af andre religioner!

For os i Vesten er den kristne opfattelse, at alle mennesker er lige overfor Gud, og at man skal give Gud hvad Guds er og Kejseren hvad Kejserens er (det skriftord hvormed man oftest begrunder den kristne skelnen mellem politik og religion) så indbygget i vores verdensbillede, at vi har glemt, at det kom fra kristendommen. Vi tror, det er tiden eller oplysningen, der er årsag til udviklingen, og overser dermed de dybeste rødder til sekulariseringen.

Opdragelsesprogrammer fejler
En forfejlet analyse af fortiden fører altid til forfejlede beslutninger angående fremtiden. Blair foreslår da også som medicin imod islams ekscesser, at udbrede et opdragelses-program, som han allerede har igangsat. Formålet er, at børn fra forskellige trosretninger rundt om i verden skal lære hinanden at kende og lære at leve sammen med hinanden.

Han overser, at det program har kørt i Europas storbyer i årtier allerede, og med meget ringe resultater. Faktisk blev en soldat dræbt på gaden i London som konsekvens af det forsøg. Af en person, der råbte, at hans gud var den største, og at han var nødt til at gøre det.

For kort tid siden kom der en grundig undersøgelse fra en amerikansk tænketank (PEW) om forholdet mellem islam og politik. Den konkluderer, at politik er en del af islam.

Som det siges i resumeet: "En ny undersøgelse af muslimer over hele kloden finder frem til, at de fleste tilhængere af verdens næststørste religion føler sig dybt forpligtede over for deres tro og ønsker, at dens lære skal bestemme ikke bare deres personlige liv, men også deres samfund og politik.

LÆS OGSÅ: Kan man være en god muslim i Danmark?

Det burde være en gammel nyhed, at en lovreligion breder sig langt ud over det private og åndelige forhold mellem individet og dets gud. Men godt, at PEW får afdækket emnet igen. Jeg håber, de sender resumeet til Blair personligt.

Kristendommen skal støttes
Hvis Blair ønsker et samfund, hvor religion ikke blandes ind i politik, og hvor der er respekt for alle uanset religion, så skal han støtte kristendommen. Så skal han dele Bibler ud og undervise de børn, der indgår i hans program i kristendom.

Hvis islam skal reformeres, må det foregå indefra. Det er en voldsom og måske umulig opgave men den sker ikke af sig selv. Tiden alene hjælper ikke. Indholdet i religionen er afgørende for, om et samfund kan nå frem til en såkaldt moderne model for forholdet mellem politik og religion. Hvis islamiske samfund vil nå derhen, må man begynde med at reformere religionen.

Vil de vestlige, kristne samfund blive ved den gode model, må vi begrænse antallet af indvandrere, der er tilhængere af religioner, der ikke skelner mellem religion og politik, samt kræve integration af dem, der allerede er her. Og det betyder, at de er nødt til at acceptere, at religion og politik ikke er ét i Danmark, samt acceptere, at efterlevelsen af deres lovreligion ikke kan udbredes til hele samfundet.

Marie Krarup er folketingsmedlem (DF) og skriver kommentaren ved kristendom.dk.