"Islam tilbyder den perfekte ligestilling"

Der er forskel på islams fundamentale principper om ligestilling og den mandsdominerede, tilbagestående kultur, som mange muslimer indretter sig under, mener Tessie Nour Jørgensen Foto: colourbox.com

Koranen og de islamiske traditioner påpeger, at manden og kvinden er lige værdige i Guds øjne, og at ingen af dem er den anden overlegen, mener blogger Tessie Nour Jørgensen

Ligestilling er et omdiskuteret begreb og et følsomt emne. Er ligestilling blot en illusion? Et naivt ønske og en falsk idé?

Ligestilling er ikke det samme som uafhængighed
Ligestilling er et tungt ord at jonglere med, for hvis ligestilling betyder ligeværdighed, så bør vi kæmpe for det til vores sidste åndedræt.

Hvis ligestillingen derimod betyder ens arbejdsopgaver, bør vi overveje om der ikke er forskel på kvindens og mandens psyke, fysik og evne.

Alle bør have lige rettigheder, lige muligheder og anses som lige værdige. Intet menneske er underlagt et andet uanset race, køn og seksualitet.

Kampen om ligestilling er meget ønskværdig, men enhver glimtende mønt har sin bagside. Så når jeg tænker på generationen af skilsmissebørn, kan jeg ikke lade være med at undre mig over, om ligestilling har skabt en fiktiv idé om selvstændighed.

Kvinderne kom på arbejdsmarkedet og blev i den forbindelse uafhængige af deres mands indtægt. Antallet af skilsmisser steg, og idéen om kernefamilien blev brudt. Ønsket om selvstændighed og uafhængighed drev partnerne fra hinanden og i den forbindelse opstod en helt ny familiestruktur.

Jeg vil benytte lejligheden til at komme med et citat:

Hvis min kone selv kan slå søm i, hvad skal jeg så med min hammer?
For jeg synes, at det giver et godt billede af, hvordan nogle mænd må have følt, da kvinderne ønskede uafhængighed. Pludselig var det ikke kun en kamp for lige arbejdsmarkedsmuligheder, lige løn og lige værdighed, men en kamp for uafhængighed.

Attraktivt blev det at være en selvstændig kvinde, som både behersker mandens og kvindens traditionelle roller. Det ulykkelige ved denne historie, som startede med et ønske om retfærdighed og lighed, er at den resulterede i, at mange nu lever i ensomhed.

Perfekt ligestilling i islam
Ligestilling er ønskværdigt, et basalt behov for mennesket, og ethvert menneske, som er undertrykt, vil have et behov for at bryde tavsheden.

Koranen og de islamiske traditioner påpeger, at manden og kvinden er lige værdige i Guds øjne, og at ingen af dem er den anden overlegen. Der er altså ikke en idé om at manden vil modtage flere belønninger end kvinden, tværtimod.

Islam omtaler en perfekt ligestilling mellem manden og kvinden, på trods af, at der tildeles kvinden og manden forskellige roller og opgaver. Der eksister en tanke om, at kvinden og mandens fysiske og psykiske tilstand er årsagen til deres tildelte rolle.

Manden i et ægteskab, bygget på islamiske grundprincipper, er forsørgeren, den trygge, den sikre. Kvinden i ægteskabet har rollen som den bærende pæl. Kvinden anses som den bærende for hele samfundet og menneskeligheden. Hun er på ingen både forpligtet til, at gøre rent og lave mad, faktisk kan hun påkræve lønninger for hendes arbejde i hjemmet.

Hun er ikke tvunget til at holde sig væk fra arbejdsmarkedet og har samme rettigheder som hendes mand. Mandens mening er derfor ikke bedre end kvindens.

I islam hersker der en idé om, at kvinden er fundamentet for opdragelsen, og at hendes varme og kærlighed er den direkte årsag til velfungerende samfundsborgere. Det bør dog påpeges, at der er forskel på islams fundamentale principper om ligestilling og den mandsdominerende, tilbagestående kultur, som mange muslimer indretter sig under.

Dette er et dybere problem end som så, da de muslimske lande er præget af undertrykkende ledere, falske idéer om islamiske stater og mangel på uddannelse. Så problemet er hele samfundsstrukturen og ikke islam.

Profeten Muhammed skabte ligestilling
Et andet dominerende problem er, at profeten Muhammads udtalelser og handlinger er blevet stadigt mere glemt og fortiet. Under profetens tid forbød han den kvindeundertrykkende kultur, som blev praktiseret, og han gav sin datter Fatima politisk magt og gav kvinderne stemmeret.

Han havde ikke været død længe, før datteren blev overfaldet i hendes hjem, og den ønskværdige ligestilling gik i sig selv.

Drømmen om ligestilling
Ligestilling er en menneskerettighed, det er kvindens mindste krav. Desværre har det medført en ide om selvstændighed og uafhængighed, som for nogle er resulteret i ulykke, ægteskabsbrud og en generation af skilsmissebørn.

Desværre er nogle kvinder gået fra at blive undertrykt af mænd til at undertrykke sig selv ved at udfolde sig på mændenes præmisser. Islam taler om en perfekt ligestilling, hvor hverken manden eller kvinden er den anden overlegen, men dette bliver desværre undertrykt af gamle kulturelle traditioner.

Det ultimative ville være, hvis der var en fuldkommen ligestilling, men samtidig et mod til at give sin partner de opgaver, som altid har ligget til hans eller hendes natur.

Tessie Nour Jørgensen er religionsvidenskabsstuderende, repræsentant for den shiitiske organisation Unge Muslimer og er med i det danske udvalg i Imam Ali Moskeen på Vibevej i København