Synspunkt

"Vi er ikke i krig med islam, men med terrorister"

Det ville være katastrofalt for Danmark og det øvrige Europa, hvis Islamisk Stat vandt den endelige kamp om tolkningen af islam og situationen i Europa, vurderer interreligiøs konsulent Mogens Mogensen. Foto: Privatfoto

I denne kamp mod Islamisk Stats terror er det store flertal af muslimer ikke vore fjender, men vores allierede, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Dette år har været et ”annus horribilis” på grund af alle de terrorhandlinger, som Islamisk Stat og dens sympatisører har gennemført flere steder i Europa. Samtidig med at Islamisk Stat tilsyneladende har lidt flere nederlag i Irak og Syrien, har de imidlertid med deres terrorangreb i Europa og sin propaganda skaffet sig to foreløbige sejre her i Europa.

For det første er det lykkedes Islamisk Stat at overbevise en ikke ubetydelig del af befolkningen i Danmark og andre europæiske lande om, at islam er en voldelig for ikke at sige terroristisk religion. Det vil sige, at Islamisk Stat ikke blot repræsenterer en ekstrem tolkning af islam, som ligger langt fra den form for islam, som de allerfleste muslimer følger, men at Islamisk Stat – når det kommer til stykket – udtrykker islams sande væsen.

For det andet er det lykkedes Islamisk Stat at overbevise en ikke ubetydelig del af befolkningen i Danmark og andre europæiske lande om, at Vesten – og dermed kristendommen – er i krig med islam, og at der altså pågår en borgerkrig mellem muslimer og kristne i Europa i dag. Det vil sige, at de har overbevist dele af befolkningen om, at den terror, som Islamisk stats sympatisører har begået ikke blot er at betragte som en meget alvorlig form for kriminalitet, nemlig terror som politi og efterretningsvæsen skal bekæmpe, men er handlinger i en borgerkrig.

Det er tankevækkende, at dette er en tolkning af islam og situationen i Europa, som en række toneangivende debattører og politikere på den nationalkonservative højrefløj i Danmark og mange andre lande i Europa i dag langt hen ad vejen deler, og som de arbejder målbevidst på at overbevise resten af befolkningen i Danmark og Europa om.

De mest markante holdningstilkendegivelser om dette i Danmark finder man på de sociale medier, men efterhånden dukker de også op i andre medier og i den politiske debat. For dem, er det ikke bare Islamisk Stat, der er problemet, det er islam, der er et problem, og vi er på randen af eller allerede midt i en borgerkrig med islam. I disse miljøer bliver de, der ikke accepterer ovenstående tolkning af islam og situationen i Europa, karakteriseret som naivister, som folk, der holder hånden over islam, som ikke vil se virkeligheden i øjnene, som går muslimernes ærinde, eller som ligefrem er landsforrædere.

Der er heldigvis også politikere og forskere, der har en anderledes vurdering af islam end den ovenstående og den, som Dansk Folkepartis Martin Henriksen har, når han i en artikel i Kristeligt Dagblad i sidste uge kæder terrorisme og islam sammen. I den forbindelse udtaler Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen blandt andet, at ”Den her sammenkædning Martin Henriksen laver mellem terrorisme og en af verdens største religioner, den er jeg ganske enkelt ikke enig i. Der findes mere end halvanden milliard muslimer i verden, og de skal ikke tages til indtægt for få personers vanvittige handlinger”.

I samme artikel skriver islam-forskeren Jakob Skovgaard-Petersen, at ”I bund og grund er det fortolkningen af Koranen, der er afgørende. Og bogen har rigtigt nok voldelig passager, men størstedelen af verdens muslimer fortolker jo ikke passagerne som en egentlig voldsopfordring…”

Forhåbentlig bliver det velovervejede og gennemtænkte vurderinger som Ellemann-Jensens og Skovgaard-Petersens, der kommer til at ligge til grund for flertallets af borgernes og politikernes holdning til Europas muslimer i en tid, hvor Islamisk Stat og deres sympatisørers terrorangreb har spredt skabt skræk og rædsel. Det ville være katastrofalt for Danmark og det øvrige Europa, hvis Islamisk Stat vandt den endelige kamp om tolkningen af islam og situationen i Europa.

Vi står ikke foran eller midt i en krig med islam eller Europas muslimske befolkning, men midt i en kamp mod terrorister, hvis tolkning af islam ikke repræsenterer det store muslimske flertals forståelse af islam. Og i denne kamp er det store flertal af muslimer, som ikke deler Islamisk Stats holdninger, og som igen og igen tager afstand fra Islamisk Stats ugerninger, ikke vore fjender, men vores allierede.

Mogens S. Mogensen er interreligiøs konsulent. Du kan læse flere af hans indlæg på hans egen blog.