Jødisk omer-fejring er nedtælling til frihed

Nedtællingen af omeren betyder, at vi tæller ned til frihed, men også, at vi tæller ned til accepten af vores rolle som "et lys for folkeslagene," skriver jødisk studerende Peter Kaltoft. Foto: Privatfoto

"Nedtællingen af omeren beskrives af nogle som den spirituelle rejse ud af Egypten, fra at være et slavefolk til blive Bogens Folk," skriver jødisk studerende Peter Kaltoft

"I skal tælle for jer selv, fra dagen efter hviledagen, dagen hvor du bringer Omer som et svingningsoffer, syv uger, de skal være fuldendte. Indtil dagen efter den syvende uge skal du tælle, den halvtredsende dag, hvor du skal bringe et nyt afgrødsoffer til Herren."

Sådan lyder det i Tredje Mosebog, kapitel 23 vers 15-16. Dette er indledningen til en periode på halvtreds dage, der omfatter udgangen fra Egypten indtil modtagelsen af Torahen på Sinaj-bjerget.

LÆS OGSÅ: Ritualer lærer mig at være taknemmelig

Hvordan skal man helt præcist tælle?
Det er en periode, der indbefatter mere end bare at tælle til 50, hvilket for nogle kan være svært nok. Ikke så meget det at tælle til halvtreds, men mere det at huske det dagligt, hvilket er afspejlet i diverse diskussioner om, hvordan man skal forholde sig til denne forglemmelse. Der gives forskellige svar på, hvad man skal gøre hvis man glemmer at tælle en aften.

Rabbiner Ovadyah Yosef diskuterer i sit svar, om buddet skal forståes som et helt bud, altså at tælle til 49, eller om det er en række af påbud, der står alene dag for dag.

Da det ikke er klart, forklarer han i sit svar, har de lærde fastslået at man tager udgangspunkt i, at det er ét bud da det er et bibelsk påbud og man derfor tager udgangspunkt i den strengeste fortolkning, hvilket betyder, at glemmer man nedtællingen én aften, fortsætter man stadig, men dog uden den obligatoriske velsignelse af nedtællingen.

Fra slavefolk til Bogens Folk
Perioden kaldes på hebraisk Sfirat haOmer, nedtællingen af omeren, og beskrives af nogle som den spirituelle rejse ud af Egypten, fra at være et slavefolk til at blive Bogens Folk, et udvalgt folk, der har underlagt sig Gud og Hans Vejledning for, hvordan det hellige samfund bør indrettes.

Det ses blandt andet i traditionen med at studere det sjette vers fra det sjette kapitel i Pirkei Avot, den etiske traktat i Mishnah, hvor de 48 egenskaber, der giver en adgang til en dybere forståelse af Torahen, gennemgås.

Det passer perfekt med, at man dagligt filosoferer over hver enkelt af dem, for så at gennemgå dem alle den sidste dag. Også i Kabbalah, den jødiske mysticisme, er dette afspejlet, hvor de syv nedre sfærer gennemgås hver uge, samt, i tillæg til dette, dagligt hver uge, så man for eksempel den ene uge (ugen for kærlig barmhjertighed, Hesed) har en dag hvor man funderer over, hvordan kærlig barmhjertighed kommer til udtryk, eller hvordan styrke kommer til udtryk i kærlig barmhjertighed, og så fremdeles.

Det er dog ikke kun en spirituel periode, men også en nedtrykt periode, grundet Rabbiner Akivas 24.000 studerendes død, en død der skyldtes den manglende gensidige respekt, som disse spirende leder-aspiranter (i det moralske perspektiv) burde vise hinanden.

LÆS MERE OM: Rabbiner Akivas studerende

Denne del varer dog kun frem til den treogtredivte dag, som kaldes Lag BaOmer (Lag er den hebraiske talværdi for 33), hvor denne plage blev ophævet, efter hvilken R. Akiva valgte kun at undervise fem studerende, den ene ved navn R. Shimon bar Yohai, rabbineren der pr. tradition siges at have forfattet Zohar, grundværket for den kabbalistiske lære.

LÆS MERE: Jødisk mystik

Nedtællingen har et spirituelt aspekt
Denne dag er også pr. tradition opfattet som hans dødsdag, hvilket kan gøre det en smule underligt, at man vælger at fejre den (hvilket også er omtalt af forskellige rabbinere) ligesom det også er dagen, hvor der er forbud mod at barbere sig, more sig og høre musik. De regler, der ellers gælder for denne periode, ophæves.

Nedtællingen af omeren er, som det ses, det spirituelle aspekt af
udgangen fra Egypten, et aspekt, der gør, at vi ikke kun tæller frem til frihed, men også tæller ned til accepten af vores rolle som "et lys for folkeslagene," noget som vi ikke altid formår at vise lige godt, men som man må håbe, at vi kommer til en bedre forståelse af, specielt i denne periode.

Peter Kaltoft
Studerende, blogger og ortodoks jøde
Bosat i Israel