"Jeg ønsker, at den kristne tro får en naturlig plads i det offentlige rum"

Bibelen taler ofte om 'nye veje,' 'nye tider,' og at Gud skaber nyt. Samtidig siger Bibelen, at vi ikke skal frygte - heller ikke når vi går noget nyt i møde, skriver tidligere folketingsmedlem Tove Videbæk. – Foto: Foto: Leif Tuxen.

Mit nytårsønske for 2012 er, at værdier som ansvarlighed, ydmyghed, selvopofrelse og kærlighed atter kommer i høj kurs, skriver tidligere folketingsmedlem Tove Videbæk

Hvordan går man et nyt år i møde?

"At gå et nyt år i møde er som at åbne en bog med ene ubeskrevne blade. Hvad kommer der til at stå på dem? Hvad kommer der til at ske i det nye år?"

"Året 2011 var begivenhedsrigt med terror, oversvømmelser og jordskælv rundt om i verden, men også med kampe for demokrati i mange lande. Endelig oplevede vi et specielt folketingsvalg, som mundede ud i en ny regering og mediehistorier om løftebrud og personsager. Begivenhederne i 2011 er nu en del af vores fælles historie, så lad os sammen forsøge at gå det nye år i møde."

"For mig er det vigtigt at tænke tilbage på det gamle år. Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad bør jeg lære af, og hvad skal jeg bare glemme?"

"Dernæst overvejer jeg, om der er ting, jeg ikke skal have med ind i det nye år? Er der aktiviteter, der skal stoppes? Er der nye aktiviteter, der skal tages hul på? Skal jeg involvere mig yderligere for at gøre en positiv forskel? Eller skal jeg holde mere fri?"

"Selve fejringen af årsskiftet er for mig forskelligt fra år til år. Nytårsaften 2011-2012 fejrer min mand og jeg sammen med vores søn, svigerdatter og deres børn i Nicaragua. Andre årsskifter har vi fejret andre steder i verden, men altid sammen med familien. Altid med tid til hygge, og altid med tid til at være stille, inden vi går ind i det nye år. Efter midnat ser vi ofte midnatsgudstjeneste fra DR eller fra Peterskirken i Rom.

Hvad siger Bibelen om at gå noget nyt i møde?

"Bibelen taler ofte om 'nye veje,' 'nye tider,' og at Gud skaber nyt.
Samtidig siger Bibelen, at vi ikke skal frygte - heller ikke når vi går noget nyt i møde."

"'Frygt ikke' står der gentagne gange i Bibelen. Dette 'Frygt ikke' kobles ofte sammen med 'tro kun.' Dette 'tro kun' er ikke bare en 'tro' på, at det nok skal gå. Men det er et 'tro kun' på Ham, som kom til jord som et lille barn julenat, og som blev hvert eneste menneskes frelser, hvis vi blot vil 'tro kun' på Ham. Noget af det sidste Jesus siger til sine disciple er 'Se, jeg er med jer alle dage.' Dette løfte kan vi tage til os, også når vi går noget nyt i møde."

Hvilke ønsker har du for det nye år?

"For det første ønsker jeg, at mange flere kristne må få mod til at forsøge at påvirke samfundet, så den kristne tro får en naturlig plads i det offentlige rum. Ligeledes, at kirker og kirkelige organisationer må blive accepteret som naturlige dialogpartnere af og for politikere og andre, der øver indflydelse på samfundets udvikling."

"For det andet ønsker jeg, at alle uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende vil få den omsorg, de har behov for, uanset hvor de befinder sig. For at opfylde dette ønske behøver vi flere hospicepladser og styrkelse af de såkaldte palliative teams, som kan bestå af læger, sygeplejersker, psykologer, præster og fysioterapeuter. Sammen med hospicerne har de en stor opgave med undervisning af fagpersonale inden for området."

Hvad er dit største nytårsønske for Danmark?

"Mit største nytårsønske for Danmark er, at de kristne værdier igen må komme i højsædet. Lige før jul holdt den britiske premierminister David Cameron en tale om kristendommens store betydning for hans land. Han slog fast, at de bærende værdier i det britiske samfund stammer fra Bibelen. Det drejer sig om værdier som ansvarlighed, ydmyghed, selvopofrelse og kærlighed. Derudover slog David Cameron fast, at stoltheden over at arbejde for det fælles bedste og at leve op til sociale pligter også er kristne værdier. En lignende tale vil jeg gerne høre af en ledende politiker i Danmark i det nye år."

"Derfor vil jeg ønske, at regeringen i forbindelse med Danmarks EU-formandskab ville vise de kirkelige europæiske foreninger respekt, mødes med dem, lytte til dem og eventuelt finde ud af, hvordan regeringen og Danmark ville kunne drage nytte af et samarbejde med kristne organisationer."

"Kort og godt vil jeg ønske alle et velsignet år 2012. På det politiske og ideologiske plan vil jeg ønske, at de kristne værdier igen kommer i høj kurs. Det kunne blandt andet medføre, at der igen kommer mere respekt omkring selve "livet," og at døende og deres pårørende vil få den omsorg, de har behov for, uanset hvor de befinder sig. Og kunne det ikke være fantastisk, om rigtig mange af os ville beslutte at gøre en positiv forskel lige præcis dér, hvor vi er? For mig ville det være indfrielse af mit eget personlige største nytårsønske at kunne gøre det.

Tove Videbæk
Tidligere medlem af Folketinget