"Jeg advarer altid konvertitter"

Når en kandidat til konvertering henvender sig, vil han eller hun altid blive advaret, skriver overrabbiner for Det Mosaiske Troessamfund i Danmark Bent Lexner Foto: Jakob Boserup

Selv i dag er der jøder, der kommer ud for ubehageligheder i Danmark, skriver overrabbiner Bent Lexner

Konvertering til jødedommen vil ofte blive opfattet som noget meget vanskeligt noget. Denne opfattelse er nok rigtig, idet jødedommen ikke betragter sig selv som den eneste vej til Gud. Det bevirker, at vi ingen mission har, altså skal vi ikke ud at redde nogen.

Jeg advarer altid potentielle konvertitter
Det er den formelle grund til vanskelighederne, men der er givetvis også en anden årsag. Jødisk historie er fyldt med forfølgelser, og man må virkeligt føle sig enormt tiltrukket af en fremtid, der kan blive endog meget vanskelig, hvis man ønsker at konvertere.

Når en kandidat til konvertering henvender sig, vil han eller hun altid blive advaret. Denne advarsel er ikke kun formel, men den er reel og bliver gentaget mange gange i løbet af de år, konverteringsprocessen foregår.

Man skal lægge sit liv om
En sådan kandidat skal, udover at lære en hel masse, omlægge sit liv. Det drejer sig blandt andet om spiselove og sabbatlovgivning. Umiddelbart lyder det ukompliceret, men det er det ikke, og det prøver jeg at overbevise kandidaten om.

Jeg spørger:

Hvad med dine forældre? Hvordan vil du have, at dine forældre skal forstå, at det, som de har givet dig ind med modermælken nu ikke længere er godt nok? Er du klar over, at der vil komme en tid, hvor du må sige, at det er vanskeligt for dig at spise hjemme hos dem? Hvad med juleaften? Kan du fortælle dem, at det bliver svært for dig at forestille dig, at du som jøde har svært ved at deltage i familiens juleaften?

For mig er det meget vigtigt, at vi ikke kun berører disse spørgsmål, men også tager dem alvorligt.

Der er rigtigt mange ting, man skal tage stilling til i konverteringsprocessen, og rigtig mange ting, som jeg som rabbiner bør gøre kandidaten opmærksom på. Det kan være direkte farligt at konvertere til jødedommen. Selv i vor tid, ja, selv i vort land, er der jøder, der kommer ud for ubehageligheder, sjældent af fysisk karakter, men det kan nu også ske.

I jødedommen accepterer vi menneskets fri vilje, også når det gælder valg af religion, men en ting er den almindelige juridiske accept, en anden ting er den oplevelse, som familie og pårørende kan have i forbindelse med en persons konvertering.

I dag er assimilationen af jøder så effektiv, at hvad der tidligere var uacceptabelt for en jødisk familie, for eksempel, at deres datter eller søn giftede sig ud af religionen (som det sker i Henri Nathansens berømte skuespil "Indenfor Murene") er det i dag nok ikke noget, der vækker så megen sorg. Men det har det gjort i tidligere generationer, og det var vel et tegn på, at religion betød noget.

Konvertering er en lang proces
Religion betyder noget for mig, og derfor vil jeg altid tage udgangspunkt i, at det gør det også for andre mennesker. Man skal ikke tro, at der er grønnere på den anden side af græsset. Derfor gør jeg meget ud af at advare. Og derfor er en konverteringsproces en årelang affære, så det er min overbevisning, at den kandidat, der alligevel holder fast, er overbevist om, at dette er for ham eller hende det rigtige, og at man er parat til at tage det negative med, der eventuelt kan følge med en konvertering.

Bent Lexner
Overrabbiner