Katolik: Islams mystik har inspireret mig

Mystik er for mig ikke et wellness-center, hvor jeg kan tage et spirituelt spabad for så at træde ud i hverdagen med fornyet energi. Mystikken er en forpligtende relation, som handler om at erkende Guds vilje, skriver katolik og journalist Malene Fenger-Grøndahl. Foto: Privatfoto

Jeg oplever, at mystikken kan åbne et tværreligiøst rum for erkendelse af Guds kærlighed, skriver katolik og jounalist Malene Fenger-Grøndahl

Hvad er mystik for dig?

"Mystik er for mig en erkendelsesvej, der styrker min relation til Gud og gør mig i stand til at lytte til Hans vilje med hjertet. Mystik er guddommelig visdom; det er vejen til at sætte Gud på den trone, han har forberedt til sig selv i hjertet hos hver af os."

"Men nok især på grund af den tid og det samfund, jeg er vokset op i, oplever jeg mystikken som en skat, der er gemt bag mange lag støv og under tunge sten af fornuft, rationalitet og hovmod, som kræver en indsats at flytte. Men når disse sten og lag af støv er væk, er mystikken som et rum, der åbner sig med lys og kærlighed. Et sted hvor jeg oplever dyb forbundethed med Gud og med alt skabt uden begrænsninger i tid og rum."

LÆS OGSÅ: Mystik i de fem verdensreligioner

"Mystikkens væsen kan for mig også udtrykkes med to bønner, som jeg holder meget af:

'Gud,
Da du allerede véd alt,
behøver jeg ikke bede
- dybt ånder jeg ind
- og ånder længe ud
og ser:
du smiler'

(Hartmut Landweher)

'Lad mig søge stilhedens gave,
enkelheden og ensomhedens,
hvor alt, hvad jeg rører ved,
bliver til bøn:
Hvor himlen er min bøn,
fuglene er min bøn,
vindene i træerne er min bøn,
for Gud er alt i alle.'

(Thomas Merton)

Hvordan tænker du om din trospraksis - er den en vej til at få en mystisk erfaring?

"Min trospraksis er forbundet med mystikken, men mystik er for mig ikke et wellness-center, hvor jeg kan tage et spirituelt spabad for så at træde ud i hverdagen med fornyet energi. Mystikken er en forpligtende relation, som handler om at erkende Guds vilje og derigennem i sit hjerte få en dybere erkendelse også af det ansvar, som troen fører med sig."

"Jeg prøver derfor at undgå at søge efter mystisk erfaring for oplevelsens skyld. Relationen til Gud er en kærlighedsrelation, og ligesom i vores kærlighedsforhold til andre mennesker bliver relationen uægte, hvis vi bruger den til at skaffe os underholdning og oplevelser. Kærligheden er relation og forpligtelse og ligger langt udover ønsket om at opnå bestemte erfaringer. Men naturligvis er det en gave, når min trospraksis medfører en mystisk erfaring."

LÆS OGSÅ: "Mystikken kan forbinde religionerne"

"Min praksis består primært i bøn og meditation, oftest Jesus-bønnen og meditation over bibeltekster. Jeg deltager i en ignatiansk spiritualitetsgruppe (hvor vi baserer vores praksis på den katolske helgen og ordensstifter Ignatius af Loyola). Vi mødes en gang om ugen og deler vores erfaringer med at meditere over en udvalgt bibeltekst. Det holder mig fast på en konkret praksis, som har et element af mystik."

"Desuden tager jeg en-to gange på retræte på Skt. Joseph-søstrenes retrætecenter Stella Matutina, hvor søstrene også vejleder ud fra ignatiansk spiritualitet. Men mystikken er ikke forbeholdt meditation og retræte. For mig er mystikken mest af alt et element i i messen i nadveren."

Bruger du eller tiltrækkes du af andre religioners spirituelle praksis?

"Vejen til den kristne mystiks skatkammer for mig er gået via en interesse for islamisk mystik. Islam har en meget stærk og dyb mystisk tradition i form af sufismen, og i forbindelse med rejser og research i muslimske lande har jeg fordybet mig i denne tradition. Især dens vægt på relationen mellem den troende og Gud som et kærlighedsforhold har inspireret mig, ligesom traditionen for at bruge poesi, musik, meditation og struktureret bøn. Min oplevelse af sufismen har været et incitament til at gå på opdagelse i den kristne mystik, som jeg havde meget ringe kendskab til indtil for få år siden."

LÆS OGSÅ: Hvad er sufisme?

Er der grænser for, hvad du kan bruge fra andre religiøse traditioners trospraksis? Kan der være problemer i at blande forskellige traditioner?

"Jeg har deltaget i en kristen-muslimsk bøns- og refleksionsgruppe, hvor vi dels læste i Bibelen og Koranen, dels reflekterede over fælles temaer og bad sammen. Også i andre sammenhænge har jeg delt praksis med muslimer."

"Men ja, der er grænser for, hvad jeg kan bruge af andre religioners trospraksis. Jeg kan ikke finde mig selv og min Gudsrelation i sufiernes ritualer med særlige bønner til og meditationer over muslimske helgener, og i forhold til buddhistisk tradition bliver det hurtigt et problem for mig, at jeg ikke finder Gud som inkarneret i Jesus i centrum for meditationen. Men jeg oplever, at mystikken kan åbne et tværreligiøst rum for erkendelse af Guds kærlighed."

Malene Fenger-Grøndahl er journalist, forfatter og katolik samt panelist på kristendom.dk.