Synspunkt

Khankan: Islamdebatten domineres af disse 5 myter

Muslimer i Europa bærer ikke et særligt ansvar for ugerninger og terrorhandlinger begået i islams navn, skriver imam Sherin Khankan. Foto: Leif Tuxen

Myten "islam dikterer had, vold og undertrykkelse" er en af fem myter i islamdebatten, som i højere grad hviler på følelser, frygt og uvidenhed end på saglig viden, fakta og forståelse for andre virkelighedsopfattelser, skriver Sherin Khankan. Her gennemgår hun de fem myter

Islam er kommet på den politiske dagsorden efter de seneste terrorangreb. Samfundsdebattører og politikere konkurrerer om at udtale sig om en religion, de dybest set ikke har forstand på eller indblik i. Her gennemgås og dekonstrueres 5 eksempler på myter i islamdebatten, som i højere grad hviler på følelser, frygt og uvidenhed end på saglig viden, fakta og forståelse for andre virkelighedsopfattelser.

1. myte: Terrortruslen er stor i Europa, fordi islamismen er i vækst og al islamisme er en trussel mod de vestlige demokratier

Politisk islam eller islamisme er en faktor i de europæiske demokratier. Men al islamisme er ikke lig med potentiel terrorisme og al islamisme udgør ikke en trussel mod de vestlige demokratier, for islamismen praktiseres og formuleres forskelligt. Der findes hardcore-islamister og moderate islamister som internt kæmper om at definere islams rolle i Europa, herunder kvindens stilling. Modstandere skal mødes med gode modargumenter og med solide alternativer, for eksempel sufismen(den spirituelle visdomslære indenfor islam) frem for ekskludering. Inklusion medfører ofte moderation af standpunkter og derfor er det vigtigt at studere farlige ”emner” ved for eksempel at søge at forstå, hvorfor unge muslimer vender sig imod demokratiet samt hvilken effekt vores krigsførelse i verden har på disse mennesker.

2. myte: Problemet udgøres af muslimer, som tror på Koranen som Guds ord. Islam er uforenelig med vestlige værdier

Ikke kun islamister tror på Koranen som Guds ord. Det gør mange moderate muslimer også. Det er naturligvis muligt at tro på Koranen som Guds ord og samtidig fastholde demokrati og ytringfrihed som essentielle værdier. Øget religiøsitet er ikke lig med radikalisering. Troen på Koranen som Guds ord udelukker langt fra en dynamisk, metaforisk og fleksibel tilgang til Koranen, hvor teksten læses ind i det samfund og den tidsalder, muslimer lever i og tolkes som en filosofisk og etisk inspirationskilde. Det afgørende er ikke, hvorvidt den enkelte tror på Koranen som Guds ord. Det afgørende er, hvilke konsekvenser den troende drager af sin tro i praksis. Og det gælder for så vidt alle religioner.

3. myte: Demokrati, ytringfrihed og menneskerettigheder er vestlige, kristne kerneværdier

Demokrati, ytringsfrihed og menneskerettigheder er ikke vestlige kristne kerneværdier, som flere politikere hævder . Det er universelle værdier, som deles af mennesker overalt i verden. Kampen foregår ikke mellem civilisationer eller religioner. Den foregår inden for den samme civilisation mellem forskellige mennesker med forskellige værdier.

4. myte: Muslimer bærer et særligt ansvar for terror

Muslimer i Europa bærer ikke et særligt ansvar for ugerninger og terrorhandlinger begået i islams navn, på samme måde som kristne ikke bærer et særligt ansvar for Breiviks terrormassakre i Norge og på samme måde som danske jøder ikke bærer et særligt ansvar for staten Israels terrorhandlinger og drab på 450 børn i sommeren 2014 i Gaza.

5. myte: Islam dikterer had, vold og undertrykkelse

Islam betyder fred, og majoriteten af verdens muslimer anser Koranen og islam som en kilde til kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed og generøsitet. Ifølge islam går vejen til Gud gennem medmennesket. Således er hjælpsomhed og venlighed de klareste tegn på, at et menneske bærer islam i sit hjerte. I Koranen står der: Du må ikke sprede had, vold eller ødelæggelse. Du må ikke bagtale andre. Koranen er for majoriteten af verdens fredelige muslimer en vejledning om barmhjertighed og lighed for alle.

Sherin Khankan
Forfatter, imam og religionssociolog