"Kirken skal blande sig uden om klimadebatten"

"Det er forkert af os mennesker at ødelægge den verden, Gud har skabt til os. Det skal kirken minde os om. Men formålet med at sige det må aldrig blive at få os til at blive bedre mennesker og slå færre prutter og dermed producere mindre CO2. Nej, formålet er at få os til at indse, at vi har brug for det offer, Gud har givet os ved sin søn, Jesus," mener læge og forfatter Thomas Teglgaard. Foto: Søren Staal.

Kirken har en, og sådan set kun én hovedopgave: At forkynde evangeliet om, at vi ved troen på Jesus kan blive renset for vores synder, mener læge og forfatter Thomas Teglgaard

Kirken skal blande sig udenom. Det betyder ikke, at kirkens medlemmer ikke kan eller ligefrem skal blande sig, og det betyder ikke, at kirken, hvad det her angår, skal opfordre til andet end det, Gud vil, at alle mennesker skal: Forvalte alt på denne jord med stor omsorg og med stor ansvarsfølelse. Sagen er, at Gud gav os opgaven, og det er os selv, der har sat alle de her tossede ting i gang.

Men kirken har en, og sådan set kun én hovedopgave: At forkynde evangeliet om, at vi ved troen på Jesus kan blive renset for vores synder. Hvilke synder? Jo, alle myrderierne, alle voldtægterne, alle røverier, al mobning, al bagtalelse, al hor og vanvittig skambrug af denne verdens resurser.

Kirken skal tale om miljøet for at minde os om Jesu offer

Det sidste tager vi lige en gang til: Det er forkert af os mennesker at ødelægge den verden, Gud har skabt til os. Det skal kirken minde os om. Men formålet med at sige det må aldrig blive at få os til at blive bedre mennesker og slå færre prutter og dermed producere mindre CO2. Nej, formålet er at få os til at indse, at vi har brug for det offer, Gud har givet os ved sin søn, Jesus.

Og her kunne man indvende: Jamen hvad så med diakoni? Hvad så med dit og hvad så med dat og altså også: hvad så med miljø og CO2? Mente du med det dér, at kirken ikke skal minde os om vores forvalteransvar for at få os til at forvalte det bedre? Et sådant forsøg på at spille det ene ud imod det andet har jeg fin forståelse for.

Kirkens opgave: at forkynde evangeliet

Men jeg står faktisk fast på, at kirkens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus og hans fuldbragte værk for os mennesker, og at når det med miljø og forvalteransvar og så videre nævnes, må hensigten altid være at forkynde evangeliet. Ellers er det simpelthen ikke kirke.

Og jeg påstår, at der faktisk ikke behøver at være noget problem her; som Paulus skriver i Galaterbrevet 5,22: "Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse (havde han levet i 2013, havde han muligvis tilføjet noget med ansvarlighed i forhold til miljøet). Alt dette er loven ikke imod!"