"Kristendommen vil betyde mere for Pia Kjærsgaard i fremtiden"

Efter 2001 kom Dansk Folkeparti til at repræsentere det stærkeste forsvar for den danske folkekirkemodel, skriver lektor Hans Hauge. Foto: Lars Aarø/Fokus.

Jeg vil tro, at det er præstefætrene i Dansk Folkeparti, der har præget og ændret Pia Kjærsgaards holdning til kristendom, skriver lektor Hans Hauge

Kristendommen er kommet til at spille en større og større rolle for Pia Kjærsgaard, og noget tyder på, at den vil komme til at betyde mere i fremtiden. Det skyldes, er jeg overbevist om, alliancen mellem Tidehverv og Dansk Folkeparti (DF). Den gjorde DF til et parti af naturalister af ånd. Men denne alliance er forholdsvis ny og ville ikke være kommet i stand, hvis ikke Jesper Langballe og Søren Krarup var trådt ind i partiet.

Før i tiden var der præster hos Socialdemokraterne, tænk på Orla Møller, eller i Venstre. Men der var mig bekendt ingen præster i Fremskridtspartiet. Kristendom spillede næppe nogen stor rolle for Glistrup. Hans kritik af islam var ikke teologisk begrundet.

I tiden fra 1973 og fremefter var pladsen på en måde optaget af Kristeligt Folkeparti, de senere Kristendemokrater. Partiets ide stred mod den tidehvervsk-grundtvigske opfattelse, at der ikke kan findes kristelige partier. Den lutherske toregimentelære kan ikke forenes med kristen politik.

Religionskritikken vendte tilbage efter 2001

I løbet af 1980er var der endnu en mere eller mindre tæt forbindelse mellem Venstre og de grundtvigske. Og både socialdemokrater og SFere støttede op om den danske folkekirkemodel. I 1990erne var der åbenhed over for religion og ingen religionskritik. Poul Nyrup blev kirkeligt viet.

Efter 2001 vendte den kulturradikale religions-og kirkekritik tilbage. De røde partier opgav den danske model og især De Radikale igangsatte en anti-klerikal politik. DF kom til at repræsentere det stærkeste forsvar for den danske folkekirkemodel. DF gjorde Tidehverv folkelig, og Tidehverv gjorde DF luthersk.

Ser man tilbage, vil jeg tro, at det er præstefætrene i DF, der har præget og ændret Pia Kjærsgaards holdning til kristendom. Og den holdning fører hun så videre støttet af Christian Langballe og Marie Krarup.

Hans Hauge er lektor, dr. phil., ved Aarhus Universitet og panelist ved religion.dk.