Kristne er ikke bedre

Kvicklys lancering af sandaler med Jesus-motiver fremprovokerede i foråret 2003 voldsomme reaktioner fra kristne grupper. - Foto: Scanpix

BLASFEMI: Det er ikke kun muslimer, der reagerer voldsomt, når deres religiøse følelser krænkes, mener Karen M. Larsen med henvisning til sagen om Kvicklys Jesus-sandaler

Kommentar:

Ricardt Riis undrer sig i en kommentar her på www.religion.dk over, at muslimerne er så nærtagende.

Hans undren skyldes, at en del muslimerne føler sig stødte over, at vestlige kunstnere vil lave billeder af profeten Muhammed. Hvis man som from muslim føler sig stødt af sådanne afbildninger, så kunne man jo bare lade være med at se på dem, mener Ricardt Riis.

Men, fortsætter han:

"Problemet er blot, at sådan siger man ikke indenfor islam. Man har i hvert fald ikke hidtil gjort det. Man har i stedet følt sig fornærmet og givet tydeligt udtryk for det. Hvis man da ikke har grebet til repressalier, som man gjorde det overfor en underviser på Carsten Niebuhr-Instituttet, som blev gennembanket, fordi han havde læst op af koranen.

Der var ikke noget med, at man sagde: "Vi kan jo ikke blande os i, hvordan andre omgås koranen." Nej, man blev fornærmet, ja man blev mere end det: Man blev vred og lod sin vrede gå ud over den formastelige."

Nu vil jeg på ingen måde forsvare den vold og den intolerance, som man desværre kan støde på hos nogle muslimer, men som kristne er vi kaldet til selv at leve op til de krav, som vi stiller til andre, jf. Matt. 7,3-5.

Er det derfor rigtigt - sådan som Ricardt Riis indirekte postulerer - at man inden for kristendommen vender den anden kind til, når Jesus fremstilles på en måde, som kan støde visse kristne?

At kristne ikke nødvendigvis er så meget bedre end muslimer viser den opstandelse, som Elisabeth Ohlson Wallins udstilling Ecce Homo skabte i slutningen af 1990'erne. Denne udstilling består af i alt 12 fotografier, der viser Jesus sammen med transvestitter, homoseksuelle og som AIDS-syg. Set i lyset af den kirkelige højrefløjs afvisende holdning til homoseksuelle og transvestitter var denne udstilling ubestrideligt en provokation, og der var da også en del kristne, der lod sig provokere.

Da udstillingen f.eks. blev vist i bymuseet i Norrköping var hele 500 medlemmer af en syrisk ortodoks menighed mødt op bevæbnet med kæppe og sten. De forsøgte både at forhindre ustillingen ved at storme museet, og de angreb også Elisabeth Ohlson Wallin personligt. Udstillingen blev også udsat for bombetrusler.

I øvrigt blev Vatikanet så krænket af, at den svenske ærkebiskop K.G. Hammer havde accepteret, at udstillingen blev vist i Uppsalas domkirke, at man annullerede en audiens, som denne skulle have haft med Paven. Da udstillingen i maj 1999 blev vist på Oslo Rådhus anmeldte Kristent Samlingsparti den til politiet for blasfemi.

I foråret 2003 lancerede Kvickly nogle sandaler, som havde et Jesus-motiv trykt på fodsålerne. Blandt kristne fra Mellemøsten blev vreden over sandalerne så stor, at de gik ind i en Kvickly i Viby ved Århus og ødelagde sandalerne, så der ikke var flere at sælge. I stedet for at tage afstand fra en sådan brug af selvtægt støttede Niels Henrik Arendt de kristne og muslimske indvandrere og flygtninge, som protesterede mod, hvad de opfattede som butikskædens blasfemi.

Disse fik også støtte fra en række folkekirkepræster, og i Vordingborg meldte næstformanden for et katolsk menighedsråd Kvickly til politiet for blasfemi.

Hvis man som kristen ikke kan lide, at se billeder af en Jesus, som optræder sammen med homoseksuelle, så kan man vel bare lade være med at opsøge udstillinger, der viser sådanne billeder. Og hvis man ikke kan lide, at der trædes på billeder af Jesus, så kan man vel bare lade være med at købe sandaler med et Jesusmotiv på fodsålerne.

Realiteten er imidlertid, at kristne såvel som muslimer kan reagere ganske voldsomt, når de føler deres tro krænket. Inden for begge religioner kan troende finde på at kræve censur og er sågar i visse situationer villige til at gribe til fysisk vold for at forhindre det, som de anser som anstødeligt.

Kristeligt set kan vi altså ikke tillade os at pege fingre af muslimerne mht. dette her spørgsmål.

Karen M. Larsen
Gymnasielærer