Synspunkt

Kvindelige imamer kan ikke lede mænd i bøn

Jeg opfordrer alle vores søstre i slam til at boykotte denne handling og ikke efterfølge disse mærkelige ideer og tanker. De hører ikke til i islam. Det ikke for at reducere kvindens rolle, men for at ære og bevare hende. Det er ikke en passende situation, at hun står foran mænd og bøjer sig ned og op, så hendes krops form vises, skriver imam Kassem Rachid til debatten om kvindelige imamer. Foto: Privatfoto

Jeg er helt bestemt imod kvindelige imamer for mænd, da jeg mener, det er imod islams lovgivning. Jeg er også imod bedesteder, som er specielt til kvinder, skriver imam Kassem Rachid

Allah har skabt os som hankøn og hunkøn.

”I mennesker, vi har visselig skabt jer af mand og kvinde…” (Sura 49, 26. del, vers 14)

Gud har taget hensyn til hvert køn, så det passer sin rolle i det her midlertidige liv. Han har besluttet, at vi skal pålægges forskellige opgaver, og at vi er forskellige både fysisk og psykologisk.

”… og et drengebarn er ikke som et pigebarn…” (Sura 3, 3. del, vers 37)
 
Når Allah har valgt at skabe os på den måde, så har han (subhanahu wa Taala) (almægtig) en visdom bagved den skabelse. Vi er ligeværdige som mænd og kvinder og har samme rettigheder og pligter.

Allah har givet os nogle opgaver som passer til os hver især, og som er forskellige, men de er ligeværdige. Forholdet mellem os skal være respektfuldt og kærligt, og vi må ikke opleve, at den ene er bedre end den anden, eller at et køn undertrykker det andet. Vi skal supplere hinanden for at have et godt samarbejde og et godt liv.

Læs også: "Islam tilbyder den perfekte ligestilling" 
 
I Koranen og haditherne står der meget klare bestemmelser for både mænd og kvinder, som vi holder os til. I Koranen sura 4, 5. del, vers 35: ”Mændene er ansvarlige for kvinderne med det, som Allah har udmærket nogle af dem frem for andre, og med det, som de giver ud af deres ejendom”.
 
Mænd skal tage ansvar for kvinder – også når det ikke handler om ægteskab. At mænd skal være ansvarlige i islam betyder:

- mænd skal tage sig af, pleje
- mænd er fysisk stærkere til at bære belastninger, mere tålmodige
- mænd står for forsørgelse, medgift
 
Hvis mænd ikke overholder deres pligter i et ægteskab, så har kvinderne ret til at opløse det.

Kvindelige imamer kan ikke lede mænd

Efter denne måske lange indledning er jeg kommet frem til debatten om kvindelige imamer. Jeg er helt bestemt imod kvindelige imamer for mænd, da jeg mener, det er imod islams lovgivning.

Jeg er også imod bedesteder, som er specielt til kvinder. Det er tilladt i islam, at kvinder leder bøn for kvinder. Men det er ikke nødvendigt eller vigtigt, at de har deres egen moske. De må gerne bede sammen i hjemmet, hos hinanden, eller andre steder hvor de kun er kvinder tilstede. Min holdning stammer fra profetens kone og efterfølger, som aldrig har krævet deres egen moske.

Min holdning bygger på følgende:

De lærdes holdninger i de fire hovedretninger i islam (hanafi, maleki, shafeie, hanbali) er helt enige om, at det ikke er tilladt, at kvindelige imamer står foran mænd. Udover de fire retninger er alle lærde i Almadina enige om, det ikke er tilladt.

Læs også: Er kvindelige imamer en reformation af islam? 

Dette bliver også underbygget af haditherne for eksempel i Al-bukharis hadithsamling: profeten (saws) siger, ”folk vil aldrig få fremgang, hvis de lader en kvinde styre deres sager”. En af de vigtigste ting i islam er at lede bøn.

Der er også flere eksempler på kvinder, der lader mænd lede sig i bøn i haditherne:

Hadith i Al-bukhari: Muhammeds kone Aysha (RAA) (Allah velsigne hende) ”lod sine drenge føre bøn for hende”. Selv om vi ved, hvor meget hun havde kendskab til Allah og troen.

Kvindelige imamer kan lede kvinder

De lærde er næsten enige om, at kvinder kan være imamer for andre kvinder, men hun skal stå midt i første række. Hun må ikke stå foran dem.

De kendte muslimske kvinder Aysha, Um salama og Um Waraka har gjort det. De stod som imamer kun for kvinder, og de stod midt i første række. Det har mange muslimske kvinder også gjort før og efter.

Muslimske kvinder er frataget af Allah at komme i moskeer til den daglige bøn, men de behøver heller ikke komme til fredagsbøn. De må gerne komme, men det er bedst, hvis de holder deres bøn hjemme, det er profetens udtalelse.

Det undrer mig, at Sherin Khankan og Saliha Marie Fetteh, som har læst om islam og islams historie, ikke er klar over, at der aldrig nogensinde har været kvindelige imamer for mænd fra Mohammads tid til kalifates tid og heller ikke efterfølgende. Er Khankan, Fetteh og andre stemmer klogere, mere vidende og mere troende end Mohammads koner?

Læs også:  Hvad er en imam?

I islam bliver man udnævnt til at være imam, man bliver valgt af folk, og ikke på den måde som man gør i politik, hvor man melder sig som kandidat. Det er troen, vi taler om her.

Hadith: ”Pas på nyopfunden sag, enhver innovation er vildledning”

Hadith: ”Hvis enhver finder på en sag, som ikke hører vores tro til, så er den afvist.

Til sidst her er en rådgivende udtalelse (fatwa) fra det berømte, religiøse universitet Alazhar Academy i Egypten, der betragtes som den mest anerkendte islamiske retningsgiver i verden:

Det er ikke tilladt, at kvindelige imamer leder mænd i bøn. Det vi har set, hvor en muslimske kvinde stod som imam for mænd i fredagsbøn i Virginia i USA strider imod de fleste lærdes holdninger fra profetens tid indtil i dag. Til gengæld er det lovligt, at kvindelige imam leder kvinder, og hun skal stå midt i første række.

Desuden siger Shiek Mahmoud Aashour, formand for Islamic Research Academy i Alazhar, at det ikke er tilladt for muslimske kvinder at lede bøn for mænd. Men hun må gøre det kun for kvinder. Hvis hun leder mænd, så er det strid med Allahs lov, og deres bøn er ugyldig, fordi mandlige imamer er en betingelse for at lede bøn.

Jeg opfordrer alle vores søstre i slam til at boykotte denne handling og ikke efterfølge disse mærkelige ideer og tanker. De hører ikke til i islam. Det ikke for at reducere kvindens rolle, men for at ære og bevare hende. Det er ikke en passende situation, at hun står foran mænd og bøjer sig ned og op, så hendes krops form vises.

Jeg håber, jeg kom med nok beviser, som vil få Khankan, Fetteh og andre til at tænke sig om og slå sådanne innovationer ud af deres hoveder og komme tilbage til Allah og hans vej.

Kassem Rachid er imam.