Synspunkt

Må præster tvivle - eller blot holde pause i troen?

Der kommer ingen ny viden eller beviser til kristendommen - og et tvivlende sind vil derfor ikke have rationel vej tilbage til troen, skriver Anders Stjernholm. Foto: privat

Hvis man tror, at Per Ramsdal bliver mere troende efter sit mentorforløb, så hører man blandt de bedste til at nedlukke tvivl, skriver talsmand for Ateistisk Selskab Anders Stjernholm

Tvivl. Per Ramsdal-sagen har bragt tvivlen frem som et kerneemne i religionsdebatten. Fra folk som Katrine Lilleør og biskop Peter Skov-Jakobsen kan jeg forstå, at tvivl åbenbart er af det gode - hvis man tvivler på deres måde.
 
"Troen følges af sine skygger: forundringen og tvivlen. Det er gode venner, som hele tiden vækker bønnen og får mennesket til at rette opmærksomheden på ny mod det, der skal tros," siger Skov-Jakobsen.
 
Men sådan fungerer tvivl ikke for et ærligt menneske. Hvis man er i tvivl om noget, må man finde grunde til vælge. Og hvis den eneste grund til at tro på Gud er "jeg kan mærke det", så er man jo ikke kommet videre og bør ikke vende tilbage til sin tro.

Lillerør skriver om Ramsdals tvivl: "Det er ikke det, at en præst tvivler. Det er det, at præsten ikke lader Gud, men lader tvivlen få det sidste ord."
 
Du må altså gerne tvivle, så længe din konklusion bliver at forsætte med at tro. Lilleør, din tøsedreng. Ægte tvivl skal jo netop kunne falde ud til begge sider. Ellers tvivler du ikke - så holder du bare en pause fra din blinde tro.

Tvivl er ikke en forhindring, der skal klares. Tvivl er en del af processen læring. Når du tvivler, overvejer du information, sammenligner, vurderer, analyserer. Og hvis du har et forudindtaget mål som blander sig i din tvivl - så snyder du kun dig selv. Med mindre du er præst eller debattør og har en menighed, der regner dig som en autoritet. Så snyder du pludselig mange.

Hvis man tror, at Per Ramsdal bliver mere troende efter sit mentorforløb, så hører man blandt de bedste til at nedlukke tvivl. Lilleør ville være stolt! Denne mand har arbejdet med teserne om Gud og Jesus hele sit arbejdsliv. Han har som de fleste kompetente teologer kigget kritisk på Biblens oprindelse, på de andre historier om jomfrufødte og genopstandne messiaser, på den manglende identificering af evangeliernes forfattere, osv. 
 
Biskoppen og andre gejstlige taler om, hvordan kristendommen udvikler sig - men i virkeligheden er der ikke tale om andet end nye måder at forstå de samme tekster på. Der kommer ingen ny viden eller beviser til - og et tvivlende sind vil derfor ikke have rationel vej tilbage til troen.

Så jeg kan godt forstå Lilleør og Skov-Jakobsens tilgang. Ramsdal skal tvivle - men ignorere tvivlen. Det bliver hårdt for ham. Jeg ville ønske, jeg var en rig mand, som kunne love Per en løncheck alle måneder i resten af hans liv - for så ville han slippe for sit fremtidige hykleriske arbejdsliv.