Manden fra Nazaret kendte ikke til samtaledemokrati

STATSMINISTERENS TALE: Kristendommen er nok personlig, men den lader sig ikke indsnævre til en privat sag. Derfor har vi flere eksempler på, at kristen etik kommer i en direkte konfrontation med staten

Det er prisværdigt, at landets statsminister tager sig tid til at beskæftige sig med andet end dagens politik. Der er dog nogle ting i dit foredrag i Vartov om Grundtvigs og Kierkegaards betydning, som jeg synes er uklart. Det er også noget, som foruroliger mig stærkt.

Det glæder mig, at statsministeren erkender, at virkelig frihed er baseret på nogle værdier eller normer. Uden normer og værdier opstår der, som han siger, en værditomhed, som ingen mennesker kan bære.

Til det i statsministerens foredrag, som, jeg synes, er tankemæssigt og systematisk uklart: Statsministeren taler om absolutisme og relativisme, det, som behandles under temaet etisk objektivisme og etisk relativisme. Begge synspunkter finder han i første omgang uholdbare. Men når han søger en vej ud af dette dilemma ved en tese om, at "der findes visse objektive etiske værdier" eller et overordnet etisk princip, som er "en instans" uden for og hævet over det enkelte menneske, som grundlag for etikken", bliver det for mig uklart, hvad han mener. For enten findes etikkens grundlag i mennesket eller uden for mennesket. At man overtager ansvaret for ens handlinger flytter ikke etikkens grundlag – det mener Kierkegaard heller ikke.

På trods af at statsministeren har udtalt sin afstandtagen fra en etik begrundet i det objektive (absolutismen) forsøger han alligevel at finde et objektivt etisk normsæt, der ikke er religiøst, men humant begrundet. I forlængelse af dette henviser han til samvittigheden. Men samvittighedens domme er jo heller ikke entydige. Det medgiver statsministeren jo også. Og det belærer historien os om, jvf. de diktatorer, der bliver omtalt. Det forbliver uklart, hvad statsministeren præcist mener med en etisk norm baseret i samvittigheden.

Så meget om uklarhederne og det upræcise. Det, der foruroliger mig så stærkt, er de konklusioner, statsministeren drager. Og her fremstiller han det i klartekst, at der ifølge hans optik alligevel er noget absolut, en normdanner: Staten, som skal definere frihedsrettighederne. Det er ren statsabsolutisme, som vi kender det fra Romerriget, hvor kristendommen brød sig vej på trods.

Her rammer statsministeren kristendommen i dens marv. For klassisk kristendom har Bibelen og ikke staten som norm for al etik. Apostlene gav det klassiske udtryk for kristnes holdning over for en absolutistisk stat: "Man bør adlyde Gud mere end mennesker" (Apostlenes Gerninger 5,29).

Statsministeren vil respektere det enkelte menneskes personlige religiøse overbevisning. Tak for det! Kristendommen er nok personlig, men den lader sig ikke indsnævre til en privat sag. Derfor har vi flere eksempler på, at kristen etik kommer i en direkte konfrontation med staten. Kierkegaard ville fnyse, hvis han havde hørt kristendommen reduceret til at være jovial og fredsommelig, som statsministeren med sit ordvalg vil gøre den til.

Manden fra Nazaret var hverken jovial eller kendte til samtaledemokrati. Han påstod, at der kun er én sandhed. Til sidst blev han så generende for staten, at man slog ham ihjel. Ud over troen på Jesus Kristus er der en afgørende forskel mellem islam i den rabiate udgave og kristendommen. Det er, at Mesterens disciple kun har ordets magt. De ønsker heller ikke nogen ydre magt.

Derfor er de så nemme at ramme – også af en statsmagt, der ynder at kalde sig liberal!

Jens Jensen,

sognepræst,

Burkal Kirkevej 50,

Bylderup Bov