Synspunkt

Muslim: Koranens svar på meningen med livet er ganske enkelt

Vi kan alle være med til at gøre verden til et lidt bedre sted at være ved at opføre os ordentligt over for hinanden og række hinanden en hjælpende hånd i en ellers hektisk hverdag, skriver forfatter Aminah Tønnsen. Foto: Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Mennesket er skabt til at tjene Gud og til at forvalte skabelsen som Guds arving og stedfortræder på jorden, skriver forfatter og foredragsholder Aminah Tønnsen

Mange mennesker spørger sig selv, hvad meningen med livet mon er. Der er skrevet tykke bøger om spørgsmålet; men Koranens svar er ganske enkelt:

”At tjene Gud ved at tjene skabelsen”.

Gud har nemlig sagt: ”Jeg har skabt ånder og mennesker udelukkende for at de skal tilbede og tjene (arab. ibada) mig” (Koranen 51:56).

Endvidere står der i Koranen (2:30): "Jeg vil indsætte en arving og stedfortræder på jorden generation efter generation."

Mennesket har med andre ord to opgaver på jorden:

For det første er mennesket skabt med det formål at tjene Gud, og flere steder i Koranen karakteriseres forholdet mellem Gud og menneske som et forhold mellem Herre (rabb) og tjener (abd). Selv profeter som Jesus og Muhammed betegnes som Guds tjenere. Tjener (abd) er af samme konsonantrod (b-d) som tilbedelse (ibada).

Mennesket er endvidere skabt til at forvalte skabelsen som Guds arving og stedfortræder på jorden, det vil sige til at drage omsorg for alt det, Gud har skabt til gavn og glæde for menneskene – og ikke misbruge verdens ressourcer efter forgodtbefindende.

Livet mister både indhold og mening, hvis man ikke følger sin tro op med handling. Koranen giver en lang række anvisninger på den rette levevis – hvis man ellers læser den med hjerte og forstand. Livet er en guddommelig gave, som ikke må ødes bort.

Det er det enkelte menneske, der efter bedste evne skal udfylde sin opgave og sit ansvar i de omgivelser, som det er en del af. Det skal stræbe efter at leve i harmoni med sin samvittighed og handle etisk forsvarligt ved at ”fremme det gode og forhindre det forkastelige” (Koranen 3:102-116).

Vi kan alle være med til at gøre verden til et lidt bedre sted at være ved at opføre os ordentligt over for hinanden og række hinanden en hjælpende hånd i en ellers hektisk hverdag. ”Selv et smil er en almisse,” skal profeten Muhammed have sagt, og ”ingen af jer er sand troende, før I ønsker for andre, hvad I ønsker for jer selv.”

Man kan også bruge sine ressourcer i social- eller sundhedssektoren eller engagere sig i menneskerettigheder, dyreværn eller naturbevarelse. Som politiker kan man få indflydelse på fremtidens samfund, ligeledes som brobygger mellem forskellige befolkningsgrupper. Mulighederne er uendelige.

”Hvad I end giver ud for Guds sag, vil I få mangefold igen,” hedder det i Koranen; men hvis man glemmer Gud i sin iver efter at handle korrekt for at blive accepteret i ”kredsen” eller for at samle pluspoint til regnskabet, der skal gøres op på dommedag, da går ydmygheden alt for nemt tabt, og handlingerne bliver tomme og meningsløse.
 
Hvis man tjener skabelsen med hjertet på rette sted, bliver enhver handling en tilbedelseshandling. 

Aminah Tønnsen
Forfatter og foredragsholder
Se Aminah Tønnsens hjemmside: www.aminahtonnsen.dk