Menneskerettighedsdomstolen lægger en fornuftig linje

Det er mit indtryk, at de allerfleste danske arbejdsgivere - i modsætning til visse politikere - ikke fokuserer på den religiøse symbolværdi, men har en pragmatisk tilgang til forholdene på deres virksomheder, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

De nylige domme vedrørende religiøs klædedragt i arbejdssammenhæng følger en pragmatisk linje. De gør de fleste danske virksomheder i øvrigt også, mener ekstern lektor og konsulent Mogens Mogensen

For mig at se, hænger Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols to tilsyneladende modsatrettede afgørelser om retten til for medarbejdere på deres arbejde at bære et synligt kors, godt sammen. Efter min mening har domstolen her lagt en meget fornuftig linje.

LÆS OGSÅ:Danske virksomheder bør indstille sig på større hensyn til religion

Interessant nok flugter det bagvedliggende princip i afgørelsen med anbefalingen i den helt nye rapport fra den norske regerings udvalg vedrørende religionslovgivning, hvori det siges, at Utvalget anbefaler derfor at det som hovedregel bare skal være praktiske forhold, ikke en vurdering av mulig symbolsk betydning, som kan legges til grunn for eventuelle restriksjoner på bruk av religiøse plagg og symboler (Det livssynsåpne samfunn).

Menneskerettighedsdomstolen og det norske udvalg om religionslovgivning følger en pragmatisk linje, der siger, at indskrænkninger i medarbejderes ret til at bære religiøs klædedragt eller religiøse smykker (som et udtryk for religionsfrihed) ikke kan begrænses med henvisning til den religiøse symbolværdi.

LÆS OGSÅ:Vi kan ikke slippe for symbolernes magt

En eventuel begrænsning må af arbejdsgiveren begrundes med, at de er nødvendige for den praktiske udførelse af deres arbejde. Det er mit indtryk, at de allerfleste danske arbejdsgivere i modsætning til visse politikere ikke fokuserer på den religiøse symbolværdi, men har en pragmatisk tilgang til forholdene på deres virksomheder og er gode til at finde praktiske løsninger.

Derfor er det da også meget sjældent, at der på danske arbejdspladser opstår problemer omkring medarbejderes religiøse klædedragt eller smykker.

Mogens S. Mogensen er ekstern lektor og interreligiøs konsulent. Han skriver desuden Religionsanalysen ved religion.dk.