Synspunkt

"Modebranchen bør lytte mere til muslimske bloggere"

Der er lige så mange variationer af muslimer, som der er kvinder, og hvorvidt de bærer slør eller ej, og hvordan det bæres, er oftest kulturelt betinget, skriver cand.mag Nour Tessie Jørgensen Foto: Â 2012 NIMA Stock. All rights reserved

Selvom der kan være religiøse argumenter imod en aktiv deltagelse i modeverdenen, er muslimske modebloggere faktisk med til at påvirke skønhedsidealer i en positiv retning, mener cand.mag Nour Tessie Jørgensen

Nusaiba Mohammad er muslimsk modeblogger og del af en mindre moderevolution. Hun udfordrer de traditionelle valg af modeller i modeblade og blev af Disorder Magazine, som det første vestlige modemagasin, inviteret til at skrive om det, som populært kaldes "islamisk mode".

For mig at se er der flere forskellige aspekter af ovenstående. Ideelt set bør medier og modeblade repræsentere befolkningen. Internationale modehuse burde repræsentere skønhedsidealer fra hele verden. Fra et forretningsperspektiv er det kun oplagt, at store modehuse henvender sig til nye målgrupper rundt om i verden. Men fra et religiøst perspektiv rejser der sig andre spørgsmål.

Der er lige så mange variationer af muslimer, som der er kvinder, og hvorvidt de bærer slør eller ej, og hvordan det bæres, er oftest kulturelt betinget. Modedesignere i Asien har i lang tid kreeret runway kollektioner til muslimske kvinder, og i løbet af de seneste år er der kommet flere og flere modeblogs for muslimske kvinder.

De prøver, ligesom Nusaiba Mohammads blog, at bryde med forestillingen om, at muslimske kvinder ikke går op i mode. Det samme gør Dolce & Gabbana og H&M, som har lanceret en kollektion, der skulle tiltrække muslimske kvinder. Det virker dog misvisende at bruge betegnelsen "islamisk mode", da moden i sig selv ikke har rod i islam, men er en interesse praktiseret af kvinder, der i større eller mindre grad bekender sig til en eller flere fortolkninger af islam.

Det er afgørende for den religiøse diskussion, om vi anser omtalte modeller, modebloggere og modemagasiner som værende i oprør mod traditionelle forestillinger om, at kvinder kun er smukke, hvis de er høje, slanke og lyse i huden. Med dette perspektiv synes det ikke at være i modstrid med religiøse tanker om, at alle Guds skabninger er smukke. Hvis vi derimod anskuer diskussionen med den eksisterende modeverden for øje, så er der flere elementer som kan stride imod religiøse fortolkninger.

Hijab (som dækker over blandt andet tørklæder, kjortler, adfærd mm) fortolkes oftest som den stille revolution mod objektivisering og seksualisering af mennesket. Det kan derfor synes modstridende, at man ønsker at tage aktiv del i modeverdenen, hvis denne modeverden forstås som et rum, hvor objektiviseringen af mennesket netop er i centrum.

Hvis man ser diskussionen fra et spirituelt aspekt, kan man argumentere for, at aktiv deltagelse i modeverdenen er i modstrid med den ønskværdige afholdelse fra materiel overflod og materiel unødvendighed.

Jeg er ganske bevidst om, at det er urealistisk at forestille sig, at muslimske piger og kvinder verden over ikke påvirkes af mode og skønhedsidealer, på lige fod med alle andre. Selvom der er religiøse argumenter imod en aktiv deltagelse i modeverdenen, så er personer som Nusaiba Mohammad med til at påvirke piger og kvinders skønhedsidealer samt skabe et rum, hvor hijab er normaliseret og accepteret.

Jeg tror på, at Gud har skabt mennesker smukke og værdige, og at menneskets nærhed til Gud ikke vurderes i forhold til skønhed, rigdom eller status, men afhænger af menneskets intentioner og handlinger. Vores kroppe er skabt som tilbedelsesredskaber, og det synes nedværdigende for Guds skabning at nedgradere sin krop til et objekt og redskab til modefremvisninger.

Når det så er sagt, er jeg dog glad for, at hijab accepteres, normaliseres og ses i flere og flere forskellige sammenhænge. Jeg tror, at det vil have en positiv påvirkning på særligt unge piger, som pendler imellem flere forskellige verdener og har brug for at spejle sig selv i skønhedsidealer.

Nour Tessie Jørgensen
Cand.mag i islamiske studier, underviser og panelist på religion.dk