Moons død vil få betydning for bevægelsens nyrekruttering

En søn til Moon har allerede været sat i stilling for at overtage ledelsen ved faderens død, skriver religionssociolog Lars Ahlin. Foto: UPIBIGPICTURESPHOTO.COM Denmark

Sun Myung Moon var en karismatisk leder, der sammenkoblede sin bevægelses lære med Bibelen, skriver religionssociolog ved Aarhus Universitet Lars Ahlin

Sun Myung Moon er død. Manden, der i 1950' erne grundlage Unification Church i Korea. En religiøs bevægelse, der meget hurtigt fik tilhængere over hele verden.

En vægtig grund til fremgangen i Vesten kan spores i bevægelsens teologi, der får sit mest prægnante udtryk i bogen The Principle. På hver side af denne findes der henvisninger til Bibelen. Denne sammenkobling med kristendommen førte til, at et engagement for religiøst søgende unge i Vesten ikke føltes som noget dramatisk skridt.

LÆS OGSÅ:Den selvudråbte messias og Moon-bevægelsens stifter

Moon blev mest kendt for hjernevask

Gennem 1970'erne og 1980'erne blomstrede den hierarkisk opbyggede bevægelse. Fremgangen, ikke mindst i USA, førte til at Unification Church blev anklaget for at bruge hjernevask ved rekruttering af nye medlemmer.

LÆS OGSÅ: Hvad er Moon-bevægelsen

Måske er det dette om hjernevask, som Moon-bevægelsen er blevet mest kendt for i den brede offentlighed. Den britiske forsker Eileen Barker kunne dog tilbagevise disse anklager i sin bog, The Making of a Moonie Choice or Brainwashing på en meget overbevisende måde.

Moon-bevægelsen har tilpasset sig det moderne samfund
Gennem de senere årtier har bevægelsen mere og mere tilpasset sig det senmoderne samfund og de krav, som dets individer har. Medlemmerne lever ikke længere i isolerede kommuniteter, men bor, studerer og arbejder ude i samfundet.

LÆS OGSÅ: Vi gav vores søn bort af kærlighed

Kirken bruges i dag mere på samme måde, som en sognekirke bruges, til søndagsgudstjeneste og til ungdomssamlinger. I offentligheden er det ikke længere den religiøse mission, der er mest synlig, men mere fredsarbejde, og i denne rolle har Unification Church nu også en plads som NGO ved FN.

Moons død vil give bevægelsen problemer

Moons død kommer helt sikkert at få en betydning for kirken, men sandsynligvis ikke på en afgørende måde. En søn til Moon har allerede været sat i stilling for at overtage ledelsen ved faderens død.

Det kan dog forventes, at bevægelsen efter den karismatiske leders død kommer til at opleve endnu større problemer med nyrekruttering. Grunden hertil er, at Unification Church med dens hierarkiske opbygning og faste dogmer, deler karakteristika med mange andre traditionelle kirker, der i dag oplever store problemer.

Lars Ahlin er dr.theol. og lektor i religionssociologi ved Aarhus Universitet.