Synspunkt

"Moskeen må aldrig være arnested for udemokratiske kræfter"

Kvinder i dagens Danmark, hvad enten de er muslimer eller ej, skal heller ikke finde sig i at blive slået af deres mænd eller i at blive tvunget til sex efter ægtemandens forgodtbefindende. Den ”kære” imam fra Grimhøjsmoskeen, som tilsyneladende går ind for begge dele, burde have et kursus i sex og samliv, mener ekstern lektor Saliha Marie Fetteh. Foto: Mette Fabricius.

Religiøse ledere skal først og fremmest vejlede folk åndeligt. De skal ikke, hverken direkte eller indirekte opfordre til vold, had, undertrykkelse og intolerance. De skal heller ikke modarbejde det samfund, de er en del af, mener ekstern lektor Saliha Marie Fetteh

Der er vist ikke meget i denne verden, der kan sætte sindene i kog hos folk som religion. Adskillige troende, og ikke-troende, har en mening om, hvor meget religion bør fylde i det offentlige rum, samt hvordan helligteksterne skal fortolkes.

Og helt ude til højre står de fundamentalistiske grupper og en del enkeltindivider og ønsker, at deres religiøse verdensforståelse skal være udgangspunkt for både den enkeltes liv og for dele af eller hele samfundets indretning.

Det er gerne de teksttro imamer, der står for skud, når der eksempelvis uddeles kritisk af islam i Danmark. Og kritikken er ofte berettiget, hvilket blev mere end klart for mange, da TV2 tirsdag aften sendte første del af en række programmer om ”Moskeerne bag sløret”. Man må bare ikke glemme, at nogle få præster i den danske folkekirke, eller i de mange frikirker, besidder synspunkter, der kan være lige så konservative og fundamentalistiske som imamernes, hvis man ser bort fra de fysiske afstraffelser.

Fælles for de ultrakonservative forkyndere er, at de hævder at have patent på sandheden, mens de pudser deres hellige glorie ved blandt andet at nedgøre andre mennesker, såsom homoseksuelle, andre troende eller ikke-troende samt kvinder.

Fundamentalister er som bekendt bogstavetro, når de læser deres hellige skrift uden at forholde sig til tid og sted. Det vil sige, at teksten for dem er den absolutte sandhed, og at en historisk kontekst ikke inddrages i fortolkningen af teksten.

De har således ingen interesse i en åben diskussion af teksten, men forsøger i stedet at sætte en klar grænse for, hvem der er troende og ikke-troende ved eksempelvis at udpege dem, der ikke fortolker teksten som dem selv, som værende ”forkerte” muslimer, kristne eller vantro. Det er derfor meget svært, for ikke at sige næsten umuligt, at føre en fornuftig dialog med en fundamentalist, da de tit kun vil godtage skriftens forklaring på alt lige fra verdens skabelse til, hvordan man bør opdrage sine børn. De forstår ikke, at troen på Guds ord ikke udelukker kritik, fornuft eller nytænkning. Og at ordet kun er levende, hvis den troende formår, at fortolke det ind i den tid han/hun lever i.

Fundamentalisten vil endvidere ofte ønske at indrette samfundet efter den hellige skrifts anvisninger og vil anse alle styreformer, såsom demokratiet, der hviler på andre principper end religionens, for mangelfulde eller direkte skadelige.

Desværre giver netop demokratiet plads til, at fundamentalister kan forkynde og dyrke deres tro, som de ønsker, hvilket giver plads til, at dommedagsimamer, der ikke gavner, hverken deres proselytter eller det danske samfund med deres højt løftede moralske pegefinger, frit kan modarbejde det samfund, de er en del af. De kan kun forstå vigtigheden af sameksistens, ytringsfrihed og respekt for andres tro og livsstil, når de selv har en fordel ud af det. Dette blev klart for mig, da jeg så optagelserne i tirsdags fra Grimhøjmoskeen.

Moskeen skal aldrig være arnested for udemokratiske kræfter, men bør derimod være et fredfyldt sted, hvor man som muslim for en tid kan glemme den stressede verden udenfor, mens man beder til sin Gud. Endvidere skal de religiøse ledere først og fremmest vejlede folk åndeligt. De skal ikke, hverken direkte eller indirekte gennem taler og hjernevaskende undervisning opfordre til vold, had, undertrykkelse og intolerance. Eller modarbejde det samfund de er en del af ved blandt andet at forbyde kvinder at arbejde, som imamen i det allerede omtalte program gjorde.

Kvinder i dagens Danmark, hvad enten de er muslimer eller ej, skal heller ikke finde sig i at blive slået af deres mænd eller i at blive tvunget til sex efter ægtemandens forgodtbefindende. Den ”kære” imam fra Grimhøjsmoskeen, som tilsyneladende går ind for begge dele, burde have et kursus i sex og samliv!

Vi muslimer skal ikke være en del af et parallelsamfund, men derimod være en del af det samfund vi lever i. For lige meget hvad de konservative imamer, og dermed også imamen fra Grimhøjmoskeen, mener, så forråder vi muslimer ikke vores religion ved at have ikke-muslimske venner eller tilegne os den danske kultur. Tværtimod, så bliver vi som medborgere i stand til at se ud over vores eget ståsted i et moderne samfund.

Det står slet ikke til diskussion, om imamer, som dem vi så og hørte i programmet ”Moskeerne bag sløret”, skal respektere demokratiet og den danske lovgivning.

Et demokrati og en lovgivning, som ikke bare har givet dem mulighed for frit at ytre sig, men som også, hvilket imamen i programmet faktisk pointerede, har givet dem mulighed for at leve et trygt liv i et velfærdssamfund, der kvit og frit tilbyder dem alt det, de IKKE kunne få i deres gamle hjemlande.

Saliha Marie Fetteh er ekstern lektor i arabisk sprogfærdighed og skriver kommentaren ved religion.dk.