Muslim: Guide til at hilse på en muslim

Når muslimer ikke giver hånd til det modsatte køn, skal det ikke forstås som en krænkelse af den, der ikke blev givet hånd til, men derimod som en opretholdelse af den personlige sfære, skriver muslimske Nour Jørgensen. Foto: Privatfoto

For muslimer er det vigtigt at opretholde den personlige sfære, når de møder andre. Læs her muslimske Nour Jørgensens forslag til, hvordan vi hilser på hinanden

Der er tradition for, at muslimer ikke lader det modsatte køn overtræde deres personlige sfære. Når forskellige kulturer og religioner mødes, opstår fascinerende diskussioner og kontroverser, i det givne tilfælde selv over noget så banalt som en hilsen. Følgende vil være en lille introduktion til den forunderlige verden af hilsner udført af muslimer. LÆS OGSÅ: Muslim: Ingen religiøs begrundelse for ikke at give hånd

Sådan hilser vi

Muslimer hilser indbyrdes på hinanden med en hilsen og lykønskning om fred: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh! Løst oversat betyder det: Fred(en) være med Dem samt Guds barmhjertighed og velsignelser. Det er den eneste fællesnævner, der er for den milliard muslimer, der er i verden.

Derudover findes der utallige kulturelle skikke, alt efter hvilket land, man befinder sig i.

Det er umuligt at definere muslimer som en fasttømret gruppe, selvom vi omtaler muslimer som om det er et statisk begreb. Hvordan mennesker agerer og handler, er altid dynamisk; religioner, kulturer, skikke, traditioner og så videre.

LÆS OGSÅ:Religionsforsker: Skal vi lovgive os til et håndtryk?

Så hvad angår gruppen, vi gerne vil kalde muslimer, bruger jeg det som et flydende begreb, bestående af mennesker der bekender sig til den ene eller anden form for islam.

Den personlige sfære skal opretholdes
Det generelle princip for en muslims personlige sfære er, at det modsatte køn ikke skal overtræde den (Dette gælder ikke ægtefæller, søskende, forældre, bedsteforældre, oldeforældre, børn og en række andre.) Dette princip udleves under interaktion mellem modsatte køn, derfor også ved hilsen.

Så når der ikke gives hånd til det modsatte køn, skal det ikke forstås som en krænkelse af den, der ikke blev givet hånd til, men derimod som en opretholdelse af den personlige sfære. Hvad den enkelte person, der vedkender sig en eller anden form for islam, vælger at gøre i praksis, er en individuel sag.

LÆS OGSÅ:
At give hånd som jøde og muslim

Mit overordnede bud på en gylden regel (selvom det er absurd at tro, at der findes sådan en) er, at: Muslimer der opfatter deres personlige sfære som krænket, hvis de giver hånd til det modsatte køn, lægger deres hånd på brystet som tegn på, hvor elskværdige hilsner er i islam.

Giv en tydelig verbal hilsen
Konkluderende ønsker jeg at påpege, at når en muslim ikke ønsker at give det modsatte køn hånden, er det, fordi det er en krænkelse af deres personlige sfære. Og altså ikke, fordi det modsatte køn anses som ringeagtet.

Den ultimative guide til, hvordan man hilser på en muslim, må derfor være: Giv personen en tydelig verbal hilsen. For eksempel: Hej, godmorgen, goddag, godaften, velkommen og så videre.

Nour Jørgensen er studerende ved Islamiske Studier, Københavns Universitet og panelist ved religion.dk.