Muslimer gøres til problem

Danskere har svært ved at tage hensyn til muslimske medborgere, mener Aminah Tønnsen.- Foto: arkiv

Det skyldes menneskeligt snæversyn, når man komplicerer alting, der har med muslimer at gøre, skriver muslim og debattør Aminah Tønnsen

Putter muslimer i kasse
Jeg kan med min bedste vilje ikke se, hvad eller hvem en kortlægning af religiøse hensyn skulle gavne - ud over det firma, der skal betales for at lave undersøgelsen.

Nogle mennesker vil så gerne putte alle muslimer ned i en lille sort kasse og sige: "Sådan er muslimer". En fuldstændig barok tanke, for muslimer er naturligvis lige så forskellige som alle mulige andre befolkningsgrupper og har hver især vidt forskellige ønsker og forventninger.

Hensyn er naturligt
Selvfølgelig bør man da i et vist omfang tage hensyn til sine medmennesker, hvad enten de så er jøder, muslimer, vegetarer, allergikere, handicappede... men man kan ikke definere en standardløsning. Det må alt andet lige være den enkelte institution, der bedst kender sine elever og/eller forældregruppe.

Jeg husker fra min skoletid en katolsk pige, der var fast fritaget for undervisning om lørdagen, fordi hun skulle til messe. Hendes mor underviste i øvrigt på samme skole som min far, og det var ganske naturligt, at der ved skemalægningen blev taget hensyn til, at hun skulle have fri om lørdagen.

Fri for alkohol
Bent Melchior fortæller i sine erindringer, at han i gymnasiet var fast fritaget for skolegang om lørdagen på grund af sabbatten, og at hans klassekammerater henlagde den traditionelle lørdagstur med hestevogn efter translokationen til om fredagen, for at han kunne være med.

Jeg har i årenes løb haft besøg af tre forskellige hold nybagte studenter, og ingen har brokket sig over, at der ikke indgik alkohol i traktementet. Tværtimod var der flere, der fandt det vældig befriende.

Det kan kun skyldes menneskeligt snæversyn, når man vil komplicere alting, der har med muslimer at gøre.

Aminah Tønnsen er forfatter og foredragsholder