Når ytringsfriheden bruges til hån og spot

I den danske debat om ytringsfrihed, har visse skingre røster næsten krævet, at ytringsfriheden bevidst skal bruges til at krænke, håne og spotte, skriver Leif Vestergaard.- Foto: Foto:

Ytringsfriheden er ved at få fundamentalistisk karakter, skriver Leif Vestergaard, formand for Folkekirke og Religionsmøde  

Hvis man utilsigtet eller ubevidst kommer til at såre et menneske eller gøre det ondt, har det altid hørt til god opførsel at sige undskyld. Det gælder både i personlige, politiske og religiøse sammenhænge.

At sige undskyld kræver mod, fordi der deri ligger en erkendelse af, at man tog fejl eller forvoldte den anden en smerte, som man ikke havde til hensigt.

I den standende danske debat om ytringsfrihed, har visse skingre røster næsten krævet, at ytringsfriheden bevidst skal bruges til at krænke, håne og spotte.

Ytringsfriheden er ved at få fundamentalistisk karakter. Det er som om, man har glemt begreber som nænsomhed og hensyn, hvor man omgås hinanden i erkendelse af hinandens forskellighed. Råbekorene skråler mere, end de lytter og samtaler.

Selvfølgelig mener jeg, at ytringsfrihed er et uopgiveligt gode, som vi skal værne om. Samtidig er jeg meget kritisk overfor den første offentliggørelse af karikaturtegningerne og især begrundelsen for at bringe dem. Enhver frihed skal udøves under ansvar.

Når Politiken nu har indgået et forlig og undskylder, at de utilsigtet har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden, kan det umiddelbart se ud som en modig handling, der vidner om en erkendelse af, at ens handlinger har haft utilsigtede følger. Og det er det måske også, for hvem véd, hvilke overvejelser der ligger bag chefredaktørens handling.

Men når undskyldningen indgår i et forlig under trussel om retsforfølgelse, kan man godt have mistanke om, at denne undskyldning har sin baggrund i noget helt andet.

En erkendelse af, at man tog fejl, virker først troværdig, når den kommer uden tvang.

Leif Vestergaard er formand for Folkekirke og Religionsmøde