Nytårsrefleksion

Ortodoks præst: Hvert år er Kristus det vigtigste i kirken

For kirken er Kristus altid vigtigst, men på et mere lokalt plan oplevede den ortodokse kirke i Danmark, Gudsmoders Beskyttelses Menighed, i 2014 både at blive transmitteret i radioen og at flytte til større lokaler, forklarer Poul Sebbelov, der er præst i den ortodokse kirke i Danmark. Foto: Leif Tuxen.

Jeg håber, 2015 og årene fremover vil bidrage til, at den ortodokse tro og kirke i dansk regi kan fremtræde som åben og tilgængelig for danske troende, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov

Fra mit udsigtspunkt kan jeg svare for den ortodokse kirke og mere lokalt for den forsamling, Gudsmoders Beskyttelses Menighed, hvor jeg er præst.

Når det gælder “den vigtigste begivenhed” for kirken som sådan, så er svaret det samme år efter år: Kristus! Det vigtigste, det hvormed kirken står og falder, det er julen, det er Guds komme til denne, vor jordiske verden, det er Vor Herre Jesu Kristi fødsel som menneske i en grotte i Betlehem. 

Det vigtigste, det som ændrer vore vilkår radikalt, det er, at Kristus påtager sig vor menneskelighed, for at vi kan få del i hans guddommelighed.

Kristi livsforløb er den vigtigste begivenhed

Og ”den vigtigste begivenhed”, det er påsken, det er, at Kristus lever vore menneskelige vilkår ud helt og fuldt, helt til den bitre ende, det er, at han påtager sig lidelse og angst, at han gør vor menneskelige forgængelighed og død til sin egen død, for at vi må få del i hans guddommelige sejr over dødsrigets fyrste, for at vi må være nær, når Herren sprænger dødsrigets porte og udfrier de fangne. 

LÆS OGSÅ: Hvordan lærer jeg mere om den ortodokse kirke?

Som vi synger i påskehymnen: ”Kristus er opstanden fra de døde, ved døden besejred’ Han døden, og til dem i gravene gav Han liv”.

Vor Herre Jesu Kristi fødsel, hans liv og lidelse, hans korsfæstelse og død, hans nedfart til dødsriget og hans opstandelse fra døden og hans sejr over dødens magt … dette er år efter år, og lige så længe denne verden består ”den vigtigste begivenhed”.

Vi blev både transmitteret i radioen og fik mere plads

På mere ”lokalt” plan er der to begivenheder, som har været vigtige for Gudsmoders Beskyttelses Menighed i 2014. 

Den 9. marts skrev menigheden, sammen med Danmarks Radios trosredaktion, historie, for der blev, for første gang nogen sinde, transmitteret en ortodoks liturgi (højmesse) i radioen. På dansk vel at mærke! 

Det var for os en anledning til at komme betragteligt bredere ud, end det til dagligt lader sig gøre for en lille menighed. Og en anledning til at punktere allehånde forestillinger om, at den ortodokse tro er ”en by i Rusland”, at den er en eksotisk, mystisk og utilnærmelig form for kristendom, præget af fremmedartede billeder og endeløs sang på sjældne og uforståelige sprog, alt indhyllet i et uigennemsigtigt slør fra de evigt svingende røgelseskar.

LÆS OGSÅ: Er jeg katolik, ortodoks eller protestant?

Transmissionen i DR var for os, med andre ord, en oplagt anledning til at gøre opmærksom på, at den ortodokse kirke og dens tro ikke er noget fremmedelement i Danmark, men tværtimod henvender sig til og er fuldt tilgængelig for danske kristne og dermed en naturlig del af det danske kirkelige landskab.

En anden vigtig begivenhed for vor menighed i 2014 er, at det efter mange år under meget små og godt skjulte fysiske forhold blev muligt for os at erhverve (lidt) større og mere velegnede lokaler på Østerbro i København. 

Lokaler, som vi håber, i 2015 og i årene fremover, vil bidrage til, at menigheden og dermed den ortodokse tro og kirke i dansk regi for offentligheden kan fremtræde som allerede nævnt: Åben og tilgængelig for danske troende. 

Poul Sebbelov er præst i den ortodokse kirke i Danmark.