"Både jødisk og kristen pinsefejring er knyttet tæt sammen med påsken"

"Pinsen er Guds invitation til et nyt liv i fællesskab med ham - en invitation til at tage del i Guds mission - den som begyndte med Abraham", siger kommunikationssekretær i Israelsmissionen Arne Hougaard Pedersen. Foto: Privatfoto

Pinsen er Guds invitation til et nyt liv i fællesskab med ham, skriver kommunikationssekretær i Israelsmissionen Arne Hougaard Pedersen

Den første pinsefest eller shavuot som den hedder på hebraisk fejres af jøderne som en høstfest. Hvordan den skal fejres, kan vi læse om i 3. Mos 23.

Som i mange andre høstfester er det temaer som gavmildhed og taknemmelighed, der er gennemgående. Gud har været gavmild over for os det må vi være taknemmelige for. Og ud af den taknemmelighed må så springe en gavmildhed over for andre. Det er den cyklus, høstfesten fordrer af os. På et tidspunkt udvikler festen sig fra at være en almindelig høstfest til at blive en fest, hvor lovgivningen på Sinai bliver fejret. Det er en fest, som går fra temaer som gavmildhed og taknemmelighed til temaer om hellighed og identitet.

LÆS OGSÅ: Pinsen er også en jødisk fest

Pinsen er en invitation fra Gud
Da Gud har befriet israelitterne fra slaveriet i Egypten, leder han dem til Sinai-bjerget, som de ankommer til efter cirka tre måneders vandring. Her giver Gud dem Loven. Det er en voldsom beretning, som strækker sig fra 2. Mos 19 og resten af bogen ud. Begivenheden dækker over langt mere end blot de ti bud, som er de mest kendte.

Gud begynder sin lovgivning til Moses og de andre israelitter med at slå et par ting fast: I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig.

LÆS OGSÅ: Trossamfund fortolker pinsen forskelligt

Gud begynder med at minde dem om, hvad han gjorde for dem, mens de stadig var i Egypten. På den måde knytter Gud påske og pinse sammen. De to højtider er én fortælling i to afsnit. I påsken befrier Gud sit folk fra Egypten. Gud frelser sit folk fra slaveriet eller sagt med et mere Ny Testamentligt ord: Gud viser nåde mod dem.

Pinsen er Guds invitation til et nyt liv i fællesskab med ham en invitation til at tage del i Guds mission den som begyndte med Abraham. Gud giver israelitterne loven for at gøre dem anderledes for at de skal skille sig ud som et mærke og tegn på, at de tilhører ham.

Kristne bør huske pinsen
På samme måde som jøderne gør det må vi, som er kristne, og som lever i den nye pagt også sørge for at huske på sammenhængen mellem påsken og pinsen. Hvis vi vil have det ene uden det andet så får vi kun et halvt evangelium! I påsken fejrer vi, at Jesus døde og opstod igen for vores skyld for at vi kunne få fred for at vi kunne blive frie fra syndens slaveri. Og pinsen er også i kristen sammenhæng Guds invitation til et nyt liv sammen med ham en invitation til at tage del i Guds mission.

I den kristne pinse fejrer vi Helligåndens komme til jorden. Det kan vi læse om i Ap.G. 2. Det er en fantastisk og underfuld beretning om, hvordan Guds Ånd kommer over apostlene, så de pludselig kan tale alle pilgrimmenes sprog, som var i Jerusalem på denne højtid. Næsten tre tusind mennesker kommer til tro på Jesus denne dag, efter Peter har holdt sin berømte pinseprædiken.

LÆS OGSÅ: Pilgrimsfærd i jødedom

En anden pinseprædiken som er knap så berømt er Paulus, som han holder i 2 Kor. kapitel 3. Her omtaler Paulus korinterne som et Kristus-brev ikke et brev der er skrevet med blæk, men med den levende Guds håndi hjerter, på tavler af kød og blod.

Dét er en retorik, som Paulus låner fra pinseprofeterne Ezekiel (11,19-20 + 36,25-28) og Jeremias (31,31-33). Engang var der en pagt, siger Paulus, som var skrevet på stentavler, men ikke længere. Nu står den skrevet i vores hjerter. Og sådan bliver Paulus ved gennem hele kapitlet at fortælle om, hvordan det var engang, og hvordan det så er nu.

Han konkluderer: Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Paulus konkluderer med andre ord, at ingen kan forblive den samme, hvis man har taget imod Guds invitation til et nyt liv sammen med ham i hans mission. Sådan var det for jøderne, da de fik loven på Sinai, sådan er det for os, når vi får Helligånden som gave.

For i livet med Gud er forvandlingen og Helligånden et imperativ. For der er intet sandt eller helt evangelium og ingen autentisk bibelsk mission uden Helligåndens person, gerning og kraft. (Cape Town Erklæringen s. 27). Det er dét, der er på spil i pinsen: Guds invitation til et helt evangelium og til autentisk bibelsk mission.

Arne Hougaard Pedersen er kommunikationssekretær i Israelsmissionen.