Fastebudskab

Skriftemålet er den kristne detoxkur

Vi må først og fremmest gå ind i vores eget hjerte i stedet for at fare ud og sætte en masse aktivisme i gang. Det er en fristelse at tro, vi kan redde verden og os selv uden Guds hjælp og nåde, skriver debattør Iben Thranholm. Foto: Leif Tuxen.

Man må starte ved at rense ud i hjertet. Alt gammelt snavs og slagger må vaskes væk. Åndeligt affald, der ligger på bunden af hjertet, gør det svagt og sygt. Renselsesprocessen foregår ved hjælp af skriftemålet, skriver debattør Iben Thranholm som reaktion på pavens fastebudskab

”Så længe jeg er forholdsvis rask og har det behageligt, glemmer jeg dem, der har det mindre godt. Denne egoistiske og ligegyldige holdning har i dag nået et sådant globalt omfang, at vi kan tale om en globalisering af ligegyldigheden”, siger pave Frans.

Paven peger i sit fastebudskab på, at vi fokuserer mere på os selv end på andres problemer, deres lidelser og den uretfærdighed, de lider, og at vores hjerte er blevet koldt.

Læs også: Pavens fastebudskab 2015

Jo flere nyheder og chokerende billeder af menneskelig lidelse vi ser, desto mere føler vi en manglende evne til at gøre noget ved det. Hvad kan vi gøre for ikke at blive fanget i denne spiral af angst og afmagt? spørger pave Frans.

Svaret er, vi først og fremmest må gå ind i vores eget hjerte i stedet for at fare ud og sætte en masse aktivisme i gang. Det er en fristelse at tro, vi kan redde verden og os selv uden Guds hjælp og nåde.

En af tiden største synder er ikke bare ligegyldighed, men selvtilstrækkelighed og mangel på ydmyghed. Vi tror så meget meget på vores egen formåen og fortræffelighed, at vi helt glemmer at spørge Gud. Eller vi er så fyldt op af os selv, at vi slet ikke har plads til Gud i vores hjerte.

Derfor opfordrer pave Frans også til, at man i fastetiden engagerer sig i det pave Benedikt XVI kalder at ”uddanne hjertet” , så det kan blive mere barmhjertig. Den, der ønsker at være barmhjertig, har brug for et stærkt hjerte, som er lukket for fristeren og åbent for Gud.

Men hvordan gør man helt konkret sit hjerte stærkt?

Man må starte ved at rense ud i det. Alt gammelt snavs og slagger må vaskes væk. Åndeligt affald, der ligger på bunden af hjertet, gør det svagt og sygt. Renselsesprocessen foregår ved hjælp af skriftemålet. Det er den kristne detoxkur.

Frans har derfor også opfordret til, at man går til skrifte i fastetiden, som jo i bund og grund handler om hjertets omvendelse. Til det formål har pave Frans skrevet en pjece med titlen ”Styrk dit hjerte”, hvor han giver tips til, hvordan man aflægger et godt skriftemål.
 
Pjecens titel er fra en af pavens morgenprædikener i Casa Santa Martha, hvor pave Frans sagde, at kristne bør vogte og beskytte deres hjerte, som de beskytter deres hjem – nemlig med en lås.
 
Læs også: Vores engagement for hinanden mangler et orienteringspunkt
 
Hvor ofte får ikke negative tanker, forkerte intentioner, jalousi, misundelse adgang? spurgte paven: Hvem åbnede døren? Hvordan kom disse ting ind?
 
I samme prædiken, som er gengivet i pjecen, siger pave Frans, at den bedste måde at beskytte ens hjerte ved dagligt at “ransage ens samvittighed”, hvor man gennemgår hvilke dårlige og forkerte ting, man har gjort, og hvilke gode ting man har undladt at gøre for Gud, ens næste og en selv.
 
Her er nogle er af de samvittighedsspørgsmål, som pave Frans anbefaler, man stiller sig selv inden skriftemålet:
 
- Henvender jeg mig kun til Gud, når jeg har behov for noget?
- Går jeg i kirke hver søndag og på helligdage?
- Begynder og slutter jeg dagen med bøn?
- Er jeg flov over at vise, jeg er kristen?
- Går jeg imod Guds plan?
- Er jeg misundelig, hidsig eller fordomsfuld?
- Er jeg ærlig og retfærdig, eller er jeg med til at skabe en smid-væk-kultur?
- Lever jeg efter den moral, som evangeliet lærer i mine ægteskabelige og familiære relationer?
- Ære og respekterer jeg mine forældre?
- Har jeg afvist liv, der lige er undfanget? Har jeg afvist den gave, livet er? Har jeg hjulpet andre med at gøre det?
- Står jeg med et ben i verden og med det andet i troen?
- Spiser, drikker eller ryger jeg for meget? Bruger jeg for meget tid på underholdning?
- Er jeg for optaget af mit fysiske velvære eller min ejendom?
- Hvordan bruger jeg min tid? Er jeg doven?
- Ønsker jeg hævn? Har jeg svært ved at tilgive?
- Er jeg ydmyg, elskværdig og en fredsstifter?

Man bør gå til skrifte, fordi alle har brug for tilgivelse for deres synder, og for den måde vi enten tænker eller handler på i modstrid med evangeliet. Den, som siger, han er uden synd lyver eller er blind, siger paven.

Skriftmålet er ikke kun forbeholdt katolikker. Det private, individuelle skriftemål findes også i folkekirken, omend det nok er det mindst brugte ritual i Ritualbogen. Luther mente, skriftemålet var af stor betydning og ikke skulle afskaffes.
 
Læs også: Nonne: Se dit medmenneske

Der ligger et forvandlende element i skiftemålet. Salmisten skriver, at Gud ikke ønsker slagtoffer, men et sønderknust hjerte. Det afviser Gud ikke, men han helbreder dem, hvis hjerte er knust.

Først når hjertet er renset og helbredt, bliver der plads til Helligånden, som sætter et nyt kredsløb af kærlighed, sandhed og fred i gang.

Iben Thranholm er cand.theol., katolik og journalist.