Præst: Liv på Mars er ikke et problem for troen

"Så vidt jeg ved, står der intet i Bibelen om liv på andre planeter. Så på det plan er det vanskeligt at se noget problem, hvis det viser sig, at der er eller har været organisk liv andre steder," skriver pensioneret kernefysiker og præst Poul Martinsen. Foto: Peter Kristensen.

"Hvis der findes intelligent liv andre steder i universet er det usandsynligt, at menneskeheden skulle få kontakt med det og for eksempel få svar på, hvad eventuelle beboere måtte tænke om os eller om Gud," skriver pensioneret kernefysiker og præst Poul Martinsen

Vil det få betydning for troen, hvis forskerne finder frem til, at der er eller har været liv på Mars? Så vidt jeg ved, står der intet i Bibelen om liv på andre planeter. Så på det plan er det vanskeligt at se noget problem, hvis det viser sig, at der er eller har været organisk liv andre steder.

LÆS OGSÅ: Mon der er liv på Mars?

I det omfang, det lader sig gøre at undersøge spørgsmålet videnskabeligt, må vi da som kristne forholde os åbne og nysgerrige til dette. (Brug af ressourcer samt politiske og militære virkninger er andre aspekter, som i denne sammenhæng udelades).

Det er da spændende, om der findes spor efter liv på Mars allerede i denne omgang! Og skulle det ske, vil det så være endnu mere spændende, hvis det på et tidspunkt skulle lykkes at finde spor, der kan vise grundkoden i et eventuelt DNA. Denne grundkode er jo den samme for alt liv her på jorden. Hvis der er spor fra en anden grundkode på Mars, så tyder det nemlig på, at liv er opstået uafhængigt af det jordiske livs opståen!

LÆS OGSÅ: Videnskaben kan hverken bevise eller modbevise Guds eksistens

Spor af liv på Mars kan således bidrage med betydningsfuld viden såvel om livets udvikling her på jorden som bedre forståelse af mulighederne for liv på fjerne planeter i andre solsystemer.

Tænker man på højere intelligent liv andre steder i vort univers, er det straks en meget vanskeligere sag at prøve at afdække videnskabeligt.
Ganske vist er der milliarder af galakser, hver med milliarder af stjerner. Men afstandene er ufattelig store. Så selv de nærmeste planeter med mulighed for liv ligger utrolig langt væk.

Indenfor 25 lysårs afstand skønnes der således kun at være omkring 25 sådanne planeter. Og 25 lysår betyder altså, at det med vore nuværende hastigheder for rumsonder vil tage tusind år at nå frem!

Og sender vi et signal med lysets hastighed vil det vare halvtreds år før man får svar! Og hvem siger i øvrigt, at en eventuel civilisation vil være samtidig med vores?

Hvis der findes intelligent liv andre steder i universet er det altså særdeles usandsynligt, at menneskeheden skulle få kontakt med det og for eksempel få svar på, hvad eventuelle beboere måtte tænke om os eller om Gud. Og eventuelle spekulationer om, hvordan deres forhold er til troen eller til ham selv kan og må vi derfor trygt helt overlade til ham!

Poul Martinsen er pensioneret kernefysiker og præst