Pral med åndelige evner er en alvorlig brist

Jeg tvivler på, at Ole Nydahls tale om faldskærmsudspring, sex og hurtige biler har en plads inden for det buddhistiske lama-system, skriver en læser. - Foto: Foto: Arkiv

Buddhismen lægger vægt på ydmyghed. Derfor bør man have en vis skepsis over for lama Ole Nydahl, skriver en læser. Se også religionsforsker Jørn Borups svar

Til Jørn Borup,

Jeg synes, du skylder at forklare, at Ole Nydahls Karma Kagyu repræsenterer et mindretal inden for retningen. Hans såkaldte "diamantvejsbuddhisme" har efterhånden ikke ret meget at gøre med det, Karma Kagyu almindeligvis står for, og et stort antal tibetanske lamaer har lagt afstand til ham.

Det er rigtigt, at Karma Kagyu lægger vægt på meditativ praksis, men Ole Nydahl afviser f.eks. værdien af langvarige tilbagetrækninger. Traditionelt er en lama blevet defineret som en person, der har gennemgået en treårig tilbagetrækning, og det har Ole Nydahl ikke gjort. Jeg tvivler også på, at Ole Nydahls tale om faldskærmsudspring, sex og hurtige biler har en plads inden for systemet.

Ydermere har Karma Kagyu ved siden af sin meditative praksis også en stærk tradition for buddhistisk filosofi; mange af de mest fremtrædende tibetanske filosoffer tilhørte (og tilhører) traditionen, men det interesserer tilsyneladende ikke Ole Nydahl.

Endelig må Ole Nydahls optagethed grænsende til besættelse af indvandring og islam betegnes som stærkt problematisk i buddhistisk sammenhæng.

Personlig har jeg modtaget belæringer fra og har haft samtaler med en lang række buddhistiske lærere, men ingen af dem har nogensinde talt om sig selv eller hævdet at besidde særlige kræfter. Derimod har jeg selv adskillige gange været vidne til Ole Nydahl beskrive sig selv som værende i besiddelse af særlige åndelige evner og sågar være en inkarnation af en beskytterguddom. Han har endda gjort det på tv!

Buddhismen lægger vægt på en vis ydmyghed, ja, i tibetansk buddhisme betragtes praleri med egne åndelige evner som en alvorlig brist. Der er således en hel del der gør, at man nok skal have en vis skepsis over for Ole Nydahl.

Dette er et indlæg i læserdebatten af læseren "Abny"

Svar fra Jørn Borup:

Ole Nydahls personlighed er kontroversiel, og hans facon har både i det buddhistiske miljø herhjemme og i udlandet været stærkt debatteret. Han har aldrig selv lagt skjul på sin markante personlighed eller kvaliteter, og jeg er heller ikke sikker på, han nødvendigvis ser det som negativt, at han også er blevet beskrevet som sekterisk fundamentalist.

Du har ret i, at han og hans diamantvejs-buddhisme på ingen måde er repræsentativ for hverken buddhisme, tibetansk buddhisme eller Karma Kagyu-retningen. Der har været en hel del konflikter omkring Ole Nydahl og hans skole, både i forhold til lama-status, fremtoning, islam-kritik, skarp retorik, den meget moderne fortolkning af buddhisme og ikke mindst i forhold til skismaet omkring identifikationen af den 17. Karmapa. Det resulterede herhjemme i, at Karma Kagyu Skolen blev splittet og tidligere venskaber brudt.

Selv om jeg også i miljøet herhjemme fornemmer en vis opblødning hos især yngre buddhister (der ikke har oplevet de tidligere konflikter), er der stadig en klar skillelinje mellem "Ole Nydahl-buddhister" og andre i det buddhistiske miljø.

Hans rolle og betydning for buddhismen i Danmark må dog ikke undervurderes. Det var ham (og hans kone Hannah), der for alvor fik buddhismen virkeliggjort som levende religion herhjemme, og hans skole, Karma Kagyu Skolen/Diamond Way Buddhism, er i Danmark (og i flere dele af Europa) medvirkende til den stadige udbredelse af (tibetansk) buddhisme - omend denne i realiteten kun fylder lidt i forhold til migrant-buddhismen fra Asien.

Jørn Borup er religionsforsker ved Aarhus Universitet og panelist ved religion.dk