"Racisme og social udstødelse kan føre til terror"

Der er ingen tvivl om, at dette er en gal mands værk, som på ingen måde kan retfærdiggøres i nogen som helst civilisations navn, skriver Imran Shah, talsmand for Dansk Islamisk Trossamfund, om drabene i Toulouse.

Vi bør se på mulige strukturer i vores eget samfund, som kan føre til religiøs, kulturel eller politisk udstødelse, der kan lede folk til at begå drab på uskyldige, mener talsperson i Islamisk Trossamfund Imran Shah

De afskyelige drab i Frankrig skriger til himlen om en uretfærdighed begået af en mand noget nær breiviske dimensioner. Koldt og kynisk likviderer han børn, voksne, indfødte, udlændinge, muslimer og jøder.

LÆS OGSÅ: Imam: Fordøm terroristhandlinger i fredagsbønnen

Det gør ondt på muslimer
Der er ingen logik at forstå, ingen sag at opnå andet end ren og skær destruktion og ødelæggelse af menneskeliv. Toulouse-manden, som han nok fremover vil blive kaldt, påstår, at han handler i Al-Qaedas navn, og at drabene er hævn for drab begået af Frankrig og andre lande i Afghanistan, Irak og Palæstina.

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at når en person ræsonnerer ud fra ovenstående logik, så mangler vedkommende en psykisk evne til at skille tingene ad. Der er ingen tvivl om, at dette er en gal mands værk, som på ingen måde kan retfærdiggøres i nogen som helst civilisations navn.

Det er yderst tragisk, at uskyldige mennesker er blevet dræbt, og det gør ondt på os muslimer. Det gør meget ondt. Det er ligegyldigt, om det foregår i Mexico, Rwanda, Afghanistan, Palæstina eller Somalia.

Som muslim er ens moral ikke begrænset til en bestemt civilisation eller race. Moralen er universelt gældende, og derfor gør det altid ondt på os, når mord, undertrykkelse og terror sker i et hvilket som helst land i verden.

Vi skal bekæmpe udstødelse i samfundet
En af de store udfordringer, den vestlige verden står over for, er hvor stort et fokus der skal være på at føre krig i udlandet i modsætning til at løse problemer i vores eget samfund, inklusive den lurende trussel.

Offentligheden må analysere de bagvedliggende grunde til deres handlinger ud fra en helhedsvurdering. Udover at analysere opvækst, politiske og religiøse ideologier, kulturel og etnisk baggrund, bør vi også rette blikket indad og se på mulige strukturer i vores eget samfund, som kan føre til social, økonomisk, religiøs, kulturel eller politisk udstødelse, der kan lede folk til at begå drab på uskyldige.

Fokus bør være rettet indad i stedet for at begive sig ud på krigstogt med masser af uskyldige menneskeliv på samvittigheden som følge.

Truslen, som ifølge forskere kan være nært forestående, udtrykker sig som en reel udslettelse af retsstaten, som vi kender den, hvis ikke politikere handler ansvarligt og modent i krisesituationer, som den i
Toulouse.

Vi skal alle have lige rettigheder
Hvis ikke de bagvedliggende grunde bliver addresseret, så vil problemet ikke blive løst. Årsagerne er også noget, man som dansker ærligt skal spørge sig selv om - ligegyldigt, hvad ens religion er.

Konflikten er ikke mellem religioner, men angår tildeling af rettigheder på lige fod med den indfødte befolkning. Vi taler her om diskrimination på arbejdsmarkedet og generelt i samfundet. Vi taler om anholdelse af muslimske kvinder på grund af deres påklædning. Vi taler om et samfund, som laver indvandrerfjendsk lovgivning som en reflekshandling i kampen mod terror.

Det er et samfund, som er i færd med at bevæge sig længere væk fra deres egne liberale idealer. Den lille racisme eksisterer i bedste velgående, ligesom den lille antisemitisme gjorde det i sin spæde start.

Imran Shah
Talsmand for Islamisk Trossamfund