Rekrutteringsdirektør: Christfulness er godt alternativ til mindfulness

Kristne ledere og medarbejdere har brug for at vide, at der findes en kristen måde at opnå det nødvendige fokus på, hvad der skal til, for at den enkelte kan sige til og fra på en sund og holdbar måde, mener direktør Maiwy Frimand-Meier

Hundredvis af private og kommunalt ansatte medarbejdere sendes på kurser i mindfulness. Men kirken har et godt alternativ, der hedder Christfulness, mener direktør Maiwy Frimand-Meier

Christfulness er et vigtigt alternativ, når det handler om, hvilken vej en virksomhed skal gå, når man vil tilbyde ledere og medarbejdere redskaber til at få mere energi og mindre stress.

Hundredvis af private, danske virksomheder sender i øjeblikket deres ansatte på kursus i meditationsformen mindfulness. Også børnehaveledere og køkkenpersonale på plejehjemmene i kommunerne valfarter til kurserne. Mindfulness er oprindeligt en buddhistisk inspireret teknik, der blev udviklet i USA af nogle læger. Mindfulness handler om opmærksomt nærvær i nuet og om at møde tilværelsen uden (for)dom.

LÆS OGSÅ: Mindfulness er hårdt arbejde

Mindfulness kan ikke skilles fra buddhistiske rødder
Tanken er, at når mennesker lærer at være nærværende i nuet, kan de også bryde gamle og uhensigtsmæssige handlingsmønstre og vaner. Derfor lover kurser i mindfulness en højere livskvalitet og stressreduktion. Nok er indgangen teknisk og irreligiøs, men den grundlæggende tænkning bygger på det, der i buddhismen udgør en del af "vejen til oplysning". Og derfor kan mindfulness ikke skilles helt fra sine buddhistiske rødder.

Mindfulness har som en del af sit væsen at skulle føre til en erfaring af tomhed, både i en positiv og i en negativ forstand. Positivt er der tale om en tomhed, hvor mennesker er befriede fra de illusioner, som binder i fortid og fremtid og i en del af sanseverdenen. Men tomheden kan også opleves truende, når den synes at ende i en opløsning af personligheden eller jeg 'et; noget, der umiddelbart er fremmed for dansk tænkning og kultur.

Derved kan det opleves som et religiøst overgreb, når kurser i mindfulness afholdes som mere eller mindre obligatoriske tilbud på en arbejdsplads, fordi ikke alle mennesker oplever spiritualitet som noget neutralt i forhold til religion.

Christfulness er kirkens alternativ

Kirken har i sin egen kramkiste et reelt alternativ til den medicinsk-teknisk- betonede-buddhistiske mindfulness: Christfulness. Christfulness er funderet i kristendommen. Den foregøgler ikke at være religiøst neutral, men præsenterer fra begyndelsen af sit tilhørsforhold til Kristus. Det er reelt, og det kan mennesker med en kristen baggrund forholde sig til midt i det virvar af teknikker, der udbydes til virksomheder og institutioner: NLP, mindfulness og hvad der ellers er på hylderne, når tilbuddene handler om at styrke den enkelte.

LÆS OGSÅ:Christfulness-hjemmesiden

Frimand Research vil gerne invitere ledere til en introduktion af Christfulness, fordi det så at sige er tilbage til rødderne. Mange efterlyser i dag værdier og endnu flere værktøjer, der kan bidrage til en højere livskvalitet og en praktisk håndtering af arbejdspres og krav i øvrigt. Fordi værdier varierer og er forskellige, går mange ud fra, at de er kultur- og menneskeskabte. At værdier er resultatet af aftaler mellem mennesker.

Moralske værdier er ikke relative

Forestillingen er, at vi kan kontrollere verden, fordi vi har skabt den. I denne kontekst er det en hovedtanke, at man hvis man er dygtig nok, kan man konstruere mennesker, som man konstruerer alt muligt andet. I forlængelse af dette, er der også udviklet teknikker, der gennem en religiøs neutral praksis tilbyder ledere og medarbejdere redskaber til en bedre selvudvikling, kontrol af eget liv og håndtering af pres og krav.

Mindfulness er en sekulariseret form for østlig inspireret spiritualitet der tilbydes tit og ofte som det værktøj, virksomheder og institutioner kan benytte sig af.

Frimand Research vil gerne understøtte bidrag, der er en modvægt til denne udvikling. Vi køber grundlæggende ikke den præmis, at alle moralske og etiske værdier bare er subjektive og relative. Tværtimod opfatter vi de væsentlige værdier i tilværelsen som objektive og meget mere end private følelser.

LÆS OGSÅ:Christfulness - mindfulness i kristen sammenhæng

At nære kærlighed til det gode, beundre det smukke, være tro mod det sande, samt at afvise det falske og forlorne bygger på det, som vi i Vesten har kaldt den naturlige lov. Både Paulus og Luther gjorde dét.

Der findes en kristen måde at være leder på
For en virksomhed som Frimand Research, der leverer løsninger indenfor ledelse af selskaber i tæt samspil med Human Resources, er det ikke uden betydning, hvilken kultur, der grundlæggende er i et selskab.

I kristendommen findes en dybde og en grundfæstethed, der er et sundt afsæt for den enkelte og for relationer mellem mennesker. Frimand Research har derfor valgt at gå ind og understøtte arbejdet som Ole Skjerbæk Madsen (missionspræst i Areopagos, red.) har igangsat.

Som direktør og virksomhedsleder bygger jeg selv på de kristne værdier. Min grundlæggende værdi er den gyldne regel: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Det er derfor naturligt for mig og min virksomhed at støtte opstarten af Christfulness. Kristne ledere og medarbejdere har brug for at vide, at der findes en kristen måde at opnå det nødvendige fokus på, hvad der skal til, for at den enkelte kan sige til og fra på en sund og holdbar måde.

Mange arbejdspladser oplever store organisatoriske eller fysiske forandringer i dag. Trenden går i retning af færre pauser i løbet af en arbejdsdag. Flytning til et stort fælleskontor. Alle er online fra tidlig morgen til sen aften, og der kommer mere pres på, blandt andet fordi kollegaer er blevet opsagt og færre skal klare den bestående opgavemængde. Og midt i alt dette skal vi hver især finde en sund balance i forhold til os selv og hinanden.

Jeg håber derfor, at Christfulness må få en god opstart, og at flere og flere bliver opmærksomme på det tilbud, kirken har at byde ind med i denne tid. Også når det gælder arbejdsmarkedet. Lad det spredes som ringe i vandet, at Kristus er med os alle dage. Også de dage hvor vi går på arbejde.

Maiwy Frimand-Meier er direktør i Frimand Research ApS, en virksomhed, der arbejder med research i forbindelse med ledelsesrekruttering.