Religionsblanderi er godt

JULEKALENDER: Det var gennem religionsblanderi, at kristendommen i sin tid fik fodfæste i Norden, og det er på den måde, kristendommen stadig går i kødet på os

Chefredaktør Bjeragers bekymring for danske børns og unges, ja vel ret beset, alles kristelige dannelse, eller rettere mangel derpå, er forståelig og rimelig nok.

Men konklusionen omkring TV 2's planer om Jul i Valhal med Odin og Thor, som omdrejningspunkt for næste års tv-julekalender, er det ikke.

Religionsblanderi er godt. Det var på den måde, kristendommen i sin tid fik fodfæste i Norden. Det er på den måde, kristendommen nu i dag inkarnerer sig og går i kødet på os: gennem religionsblanderi af den fine slags, hvor vi som kristne gennem forkyndelse af enhver art insisterer på, at Kristus er på færde også der, hvor ingen eller de færreste troede det muligt. På færde som modsigelse såvel som livsbærende kraft i tilværelsens inderste lag. Selv i en kultur som vores, hvor hovedreligionen er materialismen. En religion hvis åndløshed er enorm og som derfor i den grad trænger til åndelig indblanding.

Sidste års julekaldender "Jesus og Josefine" var, set hen over årene, undtagelsen snarere end reglen. Undtagelsen, der bekræfter den regel, at dansk tv, selv ved juletide, sjældent forkynder kristendom i ligefrem og udpakket forstand.

"For en ukendt gud" stod der på et af gudealtrene på Areopagus-bjerget i Athen, og Paulus forkyndte straks Kristus ud her fra (Ap.G. 17,22 ff.). Som han et andet sted (1.Kor. 9,19 ff.) beskriver det, så består hans egen formidlings- og missionsstrategi i en gennemført assimilation: For jøder er jeg blevet som en jøde, for grækere som en græker. Med andre ord: benyt enhver anledning, ja ethvert gavnligt trick til at forkynde Kristus. Som blot er et andet ord eller et andet navn for barmhjertighed og tilgivelse.

Uden at ville skyde TV 2 stort andet i skoene end et ønske om mediemæssig succes, ser det ud til, at der med hensyn til næste års julekalender allerede fra producentside vil blive præsteret en pæn grad af den gode form for religionsblanderi. Kristus vil vise ansigt i Valhal. I julekalenderen "vil de hævntørstige nordiske guder blive mødt med julens barmhjertighedsbudskab om tilgivelse", siger Camilla Hammerich fra TV 2 ifølge Kristeligt Dagblad den 18. november.

I det omfang det ikke sker, så vil vi fra kirkelig og kristelig side endnu engang have fået den bedste anledning til at forkynde kristendom. For hvor den ikke er, der er det, som om der mangler noget. Vi vil med andre ord kunne finde anledning til at muntre os med afguderne ved at nyde en forhåbentlig veldrejet julekalender om Odin og Thor sammen med ungerne og så samtidig pege på den kristne juls budskab om Gud, der som barnet kommer til jorden. Og Norden med. Hvor han som Kristus den opstandne skal vokse og være som glimt af det Guds rige, der med al sin kærligheds rigdom engang skal blive alt i alle.

Grundtvig forkyndte kristendom med afsæt i fortællinger fra den nordiske mytologi. Lad os med stor frimodighed gøre det samme. Lad os ikke stå tilbage for munkene i romanen "Røde Orm". Munkene sydfra, der drak jul med vikingerne og blandede sig overalt, hvor de kom frem og ikke veg tilbage for nogen som helst mulighed for at forkynde Kristus for nuværende som kommende slægters kristelige dannelses skyld.

Gudmund Rask Pedersen,

sognepræst,

Værvej 48,

Horsens