"Religionsdebatten er for unuanceret"

Vi har brug for et nyt Samfundsetisk Råd, som kan debattere spørgsmål om multikulturalisme og religion, mener Naser Khader (K). Foto: Foto: Leif Tuxen

Det giver et misvisende billede af virkeligheden, at det er de samme ukritiske forskere, der udtaler sig hver gang, mener folketingsmedlem Naser Khader

Debatten om religion og Danmark som multikulturelt samfund er alt for unuanceret. Diskussionen bærer præg af, at det er de samme lidt ukritiske forskere, som udtaler sig, og at der sker en politisering af debatten, som står i vejen for saglighed, nuancer og sund kritik.

Derfor er der efter min mening brug for et nyt Samfundsetisk Råd, som kan debattere spørgsmål om multikulturalisme og religion. Opdraget for det ny råd skal være: Hvordan kan vi leve sammen i fremtiden trods den religiøse og kulturelle mangfoldighed? Hvad er det, der skal binde os sammen?

Rådet skal åbent og nuanceret kunne diskutere spørgsmål lige fra burkaer og bederum i skolerne til arrangerede ægteskaber og flerkoneri. Vel at mærke uden politisk indblanding. I mange af disse spørgsmål står Danmark lidt på hælene, fordi det er spørgsmål, som vi ikke har skullet forholde os til tidligere som da en irakisk tolk kom til Danmark med sine to koner, eller når piger helt ned til 6-7 års alderen bærer hovedtørklæde. Ofte bliver debatten fordrejet i politisk polemik.

Rådet kan også hente positive eksempler fra lande, hvor mange kulturer lever sammen, f.eks. Singapore, sådan at vi ikke kun fokuserer på de negative aspekter af multikulturalisme og religion.

Kultursammenstød giver konflikter
Selvom mange vil mene, at Danmark hverken er eller skal være et multikulturelt samfund, er det et faktum, at der i dag lever et antal kulturelle og religiøse mindretal i Danmark, som med jævne mellemrum giver anledning til udfordringer og konflikter. Ikke fordi kulturelle forskelle er et problem i sig selv, men fordi sammenstødene mellem forskellige kulturer og religiøse mindretal giver anledning til konflikter.

Det er en udfordring, vi er nødt til at forholde os til, men også en udfordring, vi skal forholde os til på en nuanceret og saglig måde. Altså ikke ukritisk, men sagligt.

Derfor generer det mig, at det er de samme forskere, der gang på gang udtaler sig i debatten. Forskere, som typisk er meget positive og ukritiske over for f.eks. islam. De samme forskere, som var aktive under sidste års burkadebat, hvilket gav et ensidigt og efter min mening misvisende billede af virkeligheden.

Mit indtryk er, at nogle af de forskere, der via deres forskning har et mere kritisk syn på religion og islam, sjældent udtaler sig af frygt for at blive stemplet i offentligheden eller udsat for repressalier. Det er nogle af de forskere, som jeg gerne ser i et Samfundsetisk Råd.

Nu må vi have et mere sagligt grundlag for debatten!

Naser Khader er medlem af Folketinget for Konservativt Folkeparti.