"Religionsskift er en stor omvæltning"

At konvertere til en anden tro er også en stor omvæltning i ens liv, og det har indflydelse på den måde man tænker på, skriver imam Kassem Rachid Foto: Privatfoto

Det er ikke farligt at konvertere til islam, men det kan have visse personlige konsekvenser, skriver imam Kassem Rachid

Der er ingen tvivl om, at det at konvertere fra en tro til en anden har en stor betydning. Både for dem, der konverterer, men også for samfundet og omgangskredsen.

At konvertere til en anden tro er også en stor omvæltning i ens liv. Konverteringen har indflydelse på den måde, man tænker på, men også på ens vaner. Blandt andet på, hvad man må spise og drikke.

Der findes to slags konvertitter
Men for at komme til kernen i dette emne, kan de mennesker, der henvender sig til mig, når de ønsker at konvertere til islam, inddeles i to grupper.

Den første gruppe er folk, der ønsker at gifte sig med en muslim, fordi de kan lide at gifte sig men en, som er anderledes. Og de kan lide partnerens kultur, mad og sociale liv. De konverterer derfor til islam for at gifte sig med denne person.

Den anden gruppe er folk, som har læst rigtig meget om islam og kendte nogle muslimer i forvejen. De vælger altså selvstændigt islam, og derfor konverterer de.

Der er visse risici forbundet med konversion
Mit første råd til de mennesker, der ønsker at konvertere til islam, er at de ikke skal forhaste sig. At de skal tage sig tid til at tænke. Jeg plejer også at forklare dem, hvad det indebærer at konvertere til islam og hvilken forandring i deres liv, der vil ske.

Den anden ting, som jeg plejer at forklare dem, er at de skal sætte sig ind i islam, og at de skal være helt sikre på, at det er islam, som de vil. Grunden til dette er, at det at skifte sin tro er ikke som at skifte skole eller job. Jeg gør dem også opmærksom på, hvilke konsekvenser det kunne have at skifte religion. For eksempel en risiko for at blive udstødt fra deres familie, som det sker i de fleste tilfælde.

Det er ikke så ofte, at jeg oplever, at folk konverterer til islam. Men det sker engang imellem. Hvis jeg skulle sætte et tal på, så er det cirka 3-4 gange årligt, at jeg oplever dette.

Jeg mener ikke, at det er forbundet med fare at konvertere til islam. Selvfølgelig har det, som nævnt, nogle konsekvenser. Man risikerer at få konflikt med familie og venner. Man kan blive lidt isoleret fra sit tidligere liv. Og man bliver nødt til at lave mange ting om i sit liv.

Der må ikke være tvang i islam
Når dette er sagt, så er der to ting, som jeg bliver nødt til at forklare. Den første, og vigtigste, er at folk skal vide, at islam ikke tvinger folk til at være muslimer. Man skal have sin frie vilje til at bestemme dette. Mit bevis på dette, er et citat fra Koranen [2:255](Kapitel 2, vers 257):

Der må ikke være tvang i religionen.

Den anden ting, der er lige så vigtig, er, at man skal adskille mellem islam som religion og de folk, der regerer i de muslimske lande i dag. Min personlige mening er, at der overhovedet ikke er et eneste muslimsk land, der følger Koranen helt korrekt.

Kassem Rachid
Imam og tolk