"Religionsundervisning kan skabe tolerance"

Religionsfaget kan give plads til forskellighederne og skabe tolerance, så det bliver generelt accepteret, at der er forskellige måder at tro på, mener Gülay Kocbay Foto: colourbox.com

Hvis der fremover står "religion" på skoleskemaet, vil man officielt inkludere andre religioner, mener folkeskolelærer Gülay Kocbay

Religion er et vigtigt emne at tage op i skolen
Det er vigtigt, at eleverne får kendskab til, at verden ikke består af sort og hvidt, men at religion igennem tiderne har sat sit præg på folks måde at tænke og leve på, og samtidig også skabt debat, hvilket den stadig gør med den øgede fokus, der er omkring religion. Derfor er kristendomsfaget naturligvis en vigtig del af folkeskolen.

Dette fag er med til at skabe rum og tid til, at man får diskuteret og får svar på mange af de sultne spørgsmål, eleverne kan sidde inde med, men er også et fag, der skaber plads til forskellighederne og skaber tolerance, så det bliver generelt accepteret, at der er forskellige måder at tro på.

Selvom det centrale i dette fag er kristendommen og de bibelske fortællinger, er det også vigtigt at huske på, at kristendomskundskab bør inkludere de øvrige verdensreligioner.

For når religion i det hele taget har været en vigtig bestanddel af folks verdensopfattelse og indretningen af samfundet, er det naturligvis vigtigt, at eleverne i folkeskolen også tilegner sig viden og kundskab om andre religioner igennem dette fag.

Desuden, når man tænker på hvor mangfoldig den danske folkeskole er, så skal man ikke forvente, at alle elever kommer i kirken for at øge deres kendskab til kristendommen.

Faget skal hedde "religion"
Hvad angår navneskifte for dette fag, som Socialdemokratiet, SF og Radikale foreslår, er det naturligvis værd at tænke over, da man med kristendom på skemaet indskrænker faget. Hvis der fremover står "religion" på skoleskemaet, vil man først og fremmest, også officielt, inkludere andre religioner, og samtidig vil eleverne med forskellige religiøse baggrunde føle et tilhørsforhold til faget.

Når der på nuværende tidspunkt står kristendom på skoleskemaet, har elever med et andet religiøst tilhørsforhold svært ved at forstå hvorfor de skal undervises i kristendom, når de tilhører en anden trosretning.

Det er dog stadig væsentligt, at kristendommen fylder i undervisningen, da det er vigtigt, at elever, uanset religiøst tilhørsforhold, bliver klogere på, hvilken betydning kristendommen har for danskerne og for det danske samfund generelt.

Lærerne kan godt være objektive
Hvorvidt lærerne vil være objektive, eller om det ender med at blive et fag, hvor der sker en forkyndelse, er en forkert indstilling, da man skal vise tillid til lærerne, som er uddannet og netop ved, hvordan de skal gribe det an, når de underviser i faget.

Når man går til lægen eller opsøger andre eksperter, viser man vel heller ikke mistillid, men stoler på deres ekspertise indenfor området. Det bør også gælde lærerne, der underviser i dette fag, da de som regel er opmærksomme på hvor vigtigt det er at forholde sig objektivt.

Gülay Kocbay er folkeskolelærer og muslim med tyrkisk baggrund