"Ritualer har en disciplinerende effekt"

Som døbt sikh bærer man fem symboler og reciterer nogle bestemte hymner på forskellige tidspunkter af dagen, skriver sikh og finansmand Parvinder Singh Randhawa. Foto: Privatfoto

Sikhismen i dag har mange ritualer, men det handler ikke om bare blindt at udføre disse ritualer. Jeg bliver jo ikke et bedre menneske, alene fordi jeg går med turban og har langt uklippet hår, skriver sikh og finansmand Parvinder Singh Randhawa

I sikhismens tidlige dage (omkring år 1500) gjorde stifteren, Guru Nanak Dev, i høj grad oprør mod, hvordan man dengang gik op i ritualer, nærmest for ritualernes skyld alene.

Dette gav ikke meget mening, da ritualerne alene ikke vil hjælpe til en højere erkendelse, frelse eller lignende. Ritualer er til, fordi de tjener et eller flere konkrete formål, som det er vigtigt at være opmærksomme på for at få det fulde udbytte af ritualer.

Ritualer minder mig konstant om min tilknytning til min religion

Sikhismen i dag har mange ritualer, men det handler ikke om bare blindt at udføre disse ritualer. Jeg mener for eksempel ikke, at jeg bliver et bedre menneske, alene fordi jeg går med turban og har langt uklippet hår.

Tværtimod er det vigtigt at forholde sig til formålet med disse symboler og ritualer. De minder mig konstant om min tilknytning til min religion med dertilhørende positive effekter på min adfærd og virker yderligere som en uniform som hjælper med en disciplinerende effekt. Ergo er det ikke turbanen og det uklippede hår i sig selv, som er positivt, men de deraf afledte effekter.

Det er godt at recitere hymner

Som døbt sikh bærer man fem symboler og reciterer nogle bestemte hymner på forskellige tidspunkter af dagen. Menige sikher, som ikke er døbt, bør så vidt muligt også recitere disse hymner. Når man reciterer disse hymner, sidder man typisk på gulvet i skrædderstilling (eventuelt lotus- eller halvlotusstilling). Min erfaring med at recitere sådanne hymner er meget positiv. Jeg oplever flere gavnlige effekter af en sådan recitation:

Først og fremmest er det fascinerende og lærerigt at recitere hymner, som er skrevet af sikhernes Guruer m.fl. for flere hundrede år siden. De indeholder stor og universel visdom som er ligeså relevant i dag.

Det er meget meditativt og kan give ro og energi, især på grund af siddestillingen

Det giver en stor følelse af taknemmelighed og ydmyghed

Hymnerne er skrevet på et ældre sprog i versform og er lige til at forstå. Der findes dog engelske oversættelser, som kan hjælpe en på vej. Oversættelser vil dog have sine begrænsninger, da langt fra alt er til at oversætte og slet ikke poesi på versform, som måske endda også kan spille på tvetydigheden i forskellige begreber.

Dette gør det selvfølgelig svært at få det fulde udbytte af visdommen i hymnerne. Men det bidrager til gengæld til det meditative og gør også hymnerne mere højtidelige. Recitation af sådanne hymner er måske det eneste ritual fra sikhismen, jeg udfører jævnligt.

Naam Simran kan være en intens oplevelse

For at gøre det mere meditativt, kan man recitere et enkelt ord igen og igen, Naam Simran. I dette ritual vil der normalt også være mere fokus på åndedrættet og forskellige måder at udtale ordet på, hvilket giver, eller rettere kan give, en meget mere intens oplevelse.

Det er for mig vigtigt at forholde mig til ritualet og forstå dets mening og baggrund for at få det fulde udbytte.

Parvinder Singh Randhawa