"Sandheden eksisterer kun i Koranen"

"Hvorfor skulle Gud efterlade menneskeheden uden den fulde sandhed? Hvis man tror, at Gud er skaberen af hele universet, må det da være nemt for ham at bevare sande åbenbaringer", mener Bettina Meisner, talskvinde for Islamisk Trossamfund. Foto: Foto:Jean Charles/colourbox.com

Koranen er udelukkende Guds ord. Bibelen, derimod, indeholder profeternes og historikeres udsagn, skriver Bettina Meisner, talskvinde i Islamisk Trossamfund

Det er så praktisk, at Bibelen er blevet oversat til et utal af verdens sprog. Således, at man på modersmålet kan orientere sig om indholdet. At den eksisterer i så mange versioner afhængigt af udgiverens kristne ståsted, kan være en forvirrende faktor.

Der er dog håb for sandheden, idet Bibelen guider os i Johannesevangeliet (8,31), hvor der står: Hvis I bliver i mit ord, er i sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal frigøre jer.

Dette vers gør indtryk på det menneske, som er overbevist om at gud ikke forvirrer endsige svigter de troende. For i sandhed må den troende have tillid til, at Gud ikke har begået en fejl. Selv om Jehovas Vidner godt nok påstår i et af deres numre af Vagttårnet, at der er 50.000 tusinde fejl i Bibelen.

Guds ord, profeters ord og historikeres ord
Om Jehovas Vidners udsagn antalsmæssigt er korrekt, skal jeg lade være usagt. Men det er dog ikke til at komme uden om efterhånden, som man sætter sig ind i Bibelens univers, at man erfarer at dens omfang til trods, ikke længere er Guds oprindelige ord.

Den oprindelige bibel eksisterer slet ikke mere. Det ældst bevarede bibelskrift stammer fra 300-400 år efter Jesu død. Den nuværende bibel er en blanding af Guds ord, profeter og historikeres ord. Så det er, hvad der er blevet oversat til alverdens sprog.

Et dilemma
Når sandheden går op for én, efterlader det den troende i et dilemma. I det Gud, som nævnt i Johannesevangeliet, har lovet de troende sandheden, skaber det tvivl, hvis bogen, hvori det står, alligevel ikke bringer den fulde sandhed?

Dilemmaet giver den troende tre fortolkningsmodeller: Fortolke verset fra Johannesevangeliet således, at man blot skal blive ved de af Guds ytringer, der er tilbage i Bibelen. Det vil sige "at sluge kamelen", benægte faktum og stå fast ved Bibelen og kun ved den.

Den anden fortolkningsmodel er, i skuffelse over faktum, at vende sig bort, når nu det oprindelige budskab alligevel er gået tabt og aldrig få indfriet Guds løfte om at lære sandheden at kende. Kort sagt at glemme troen på de trods alt mange moralske og religiøse overvejelser, Bibelen repræsenterer; slå sig til tåls med at Bibelen nok bare er en støvet forældet bog.

Den tredje og sidste fortolkningsmulighed er, at overveje muligheden for om Gud har åbenbaret sig i hellige skrifter udover Bibelen.
Hvis I bliver i mit ord, udelukker jo ikke, at Gud har åbenbaret sig andre steder end i Bibelen, men opfordrer alene til at blive ved hans budskab.

Hvorfor skulle gud efterlade menneskeheden uden den fulde sandhed? Hvis man tror, at Gud er skaberen af hele universet, må det da være nemt for ham at bevare sande åbenbaringer. Når Gud vil skabe noget, siger han blot til en sag "bliv til", og den bliver til.

Kristne, de nærmeste i troen
Lad os for en stund, dvæle ved den sidste løsning af dilemmaet. Der eksisterer et andet helligt skrift, Koranen, der blandt andet beretter om Jesus i rosende vendinger. Lad os i første omgang kaste et blik på, hvordan Koranen omtaler kristne, og du finder, at de, der er mest venligt stemt over for dem, der tror, er dem, der siger: "Vi er kristne." Det skyldes, at der blandt dem er præster og munke, og at disse ikke er hovmodige. (Koranen 5,82).

Mange ligheder
Bibelen og Koranen har mange ligheder. Man kan stille spørgsmålet; har profeten Muhammad kopieret Bibelen? Profeten var analfabet, tillige ville enhver bedrager, der kopierede fra en anden forfatter aldrig afsløre sin kilde. Jesus og de kristne bliver jo nævnt i Koranen adskillige steder.

Samtidig, har man blot en smule historiebevidsthed, ved man, at den første arabiske version af Det Gamle Testamente først kom til 250 år efter profetens død. Tillige at Det Nye Testamente først blev oversat til arabisk i år 1616. Således kan man udelukke en kopiering.

Lighederne kan således kun skyldes én årsag. Nemlig at de to skrifter har en og samme kilde, Gud.

Den markante forskel
Koranen, der jo er åbenbaret på arabisk, er som Bibelen oversat til mange sprog. Det vil sige, at dens målgruppe er alle interesserede.

Den markante forskel mellem Bibelen og Koranen er af væsentlig observans, da de originale åbenbaringer er bevaret. Koranens vers taler blandt meget andet om fysik, kemi, biologi, geologi, geografi, astronomi, meteorologi og psykologi. Det interessante er, afdækningen af Koranens vers forløser sig i takt med den moderne videnskabs opdagelser. Den vil således aldrig blive forældet, men være evig aktuel.

Forfatteren Harun Yahya har i sine mange værker om netop Koranen og videnskaben udfoldet disse mange videnskabelige retninger og knyttet dem sammen med Koranens udsagn.

Koranen er udelukkende Guds ord, som det blev åbenbaret til profeten Muhammad via ærkeenglen Gabriel. Det vil sige, at muslimernes hellige bog modsat Bibelen ikke indeholder profeternes og historikeres udsagn. Dermed ikke sagt, at muslimerne ser bort fra deres udsagn.

Profeten Muhammads ord og handlinger forefindes i Hadithbøger, som er adskilt fra selve Koranen. Historikerens udsagn om islamisk historie optræder også i separate bind. En muslim separerer samvittighedsfuldt disse tre kilder fra hinanden.

Koranen er ikke kun anerkendt af muslimerne, idet den britiske orientalist J. Shillidy har udtalt: Koranen er den muhamedanske bibel. Og den er mere ærværdig end nogen anden hellige bog, mere end den jødiske, i Det Gamle Testamente eller den kristne i Det Nye Testamente.

Koranen opfordrer oven i købet læserne til at finde fejl for her igennem at bevise, at den er fra Gud. Vil de da ikke tænke over koranen. Og hvis den havde været fra nogen anden end Allah, så havde de visselig fundet mangen modsigelser i den. (Sura 4, 82).

Afslutningsvis kan det konkluderes, at den sandhed som Gud gav løfte om, kun i brudstykker eksisterer i Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente, men i sin fulde og sande længde i det sidste testamente, bedre kendt som Den Hellige Koran.

Bettina Meisner talskvinde i Islamisk Trossamfund og panelist ved religion.dk.