Synspunkt

Sharia er en muslims hverdag

Sharia er en del af islam, noget alle muslimer må gå ind for. Sharia er en muslims hverdag, ritualer, handlinger, vurderinger, beslutninger med mere, skriver Nour Jørgensen. Hun mener, at implementeringen af sharia i Danmark aldrig ville påvirke de ikke-muslimske borgere Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters/Ritzau Scanpix

Sharia er en muslims hverdag, ritualer, handlinger, vurderinger og beslutninger. Men sharia har ikke betydning for den ikke-muslimske borger i et land, skriver studerende Nour Jørgensen. Læs eller genlæs indlægget fra 2015 i anledning af udgivelsen af en ny bog om sharia i Danmark

Fra tid til anden lader det til, at mange i den offentlige debat har en holdning til, hvad sharia er og indeholder. Følgende er en afklarende artikel om begrebet og dets indhold. Hvis man skal opretholde en saglig debat, bør alle parter være enige om, hvad der diskuteres.

Det er blevet kendt i mediebilledet, at nogle har et fuldkomment forskruet og fejlagtigt billede af sharia, herunder også selvudnævnte muslimer. For nogle muslimer er sharia blevet et symbol på en utopi, en fantasi og den romantiske tanke om, at noget bedre venter os.

Men sandhed er, at selv hvis man fik en islamisk stat med fuld praktisering af sharia så ville det ikke være så utopisk som mange forstiller sig. Først og fremmest fordi sharia er og forstås på mange forskellige måder.

Vejen til vandkilden

Sharia [šarīʿa] betyder i sig egentlige forstand: Vejen til vandkilden. I dagligtale har ordet fået betydningen: Guds anbefalinger, påbud, forbud i henhold til menneskets velstand og velvære. Sharia er ikke et mål i sig selv, men altså måden hvorpå man nemmest når frem til ”vandkilden”. Sharia er et middel til mennesket, en lettelse af deres byrder og besvær, og samtidig essensen for at opretholde liv.

Opretholdelse af liv

I islam opererer man med seks forskellige nødvendigheder for at opretholde liv:

1. Religion: Religiøs praksis, spiritualitet og tro.
2. Livet i sig selv: Det er en muslims pligt at gøre alt hvad han/hun kan for at opretholde og beskytte sit eget og andres liv.
3. Intellekt: Fornuft, viden, skoling med mere (herunder kommer forbuddet mod alkohol og stoffer, da det svækker fornuften, og påbuddet for obligatorisk viden)
4. Afkom: ægteskab, børn, børns rettigheder og velvære (herunder kommer forbuddet mod hor, abort med mere).
5. Værdighed: menneskets psykologiske velvære (herunder kommer forbuddet mod bagtale, bagvaskelse, løgn, sladder).
6. Ejendom: bolig, jord, indkomst.

Disse seks skal overholdes, førend liv kan beskyttes og opretholdes, og under disse seks hovedkategorier finder man forskellige love, alle under den fællesbetegnelse vi kalder sharia.

Det er forståeligt, det fremstår mærkværdigt, at man skal opretholde liv, men samtidig går ind for dødsstraf. Dødsstraf er til for at afskrække folk fra at krænke liv, man vurderer altså, at ved at tage et liv kan man afskrække andre fra at skade liv. Det er ikke et princip om øje for øje, tand for tand, men derimod en vurdering om et mindre onde overfor et større onde.

Hvor kommer lovene fra?

Koranen består af 6348 vers, herunder er mindre end 10 % om lov.

Der står ingen direkte love i Koranen, men det er derimod et fundament, som retskyndige udleder love fra. Modsat hvad nogle måtte tro, handler de fleste af lovversene om bøn og betaling af almisse. Der er ikke kun én fortolkning af disse vers, tværtimod er der så mange forskellige fortolkninger, at det synes umuligt at konkludere på, hvad sharia som et statisk begreb indeholder.

Sharia i Danmark

At spørge, om man ønsker sharia i Danmark eller ej, er egentligt et ugyldigt spørgsmål, og desværre falder mange muslimske debattører lige i fælden. Sharia er en del af islam, noget alle muslimer må gå ind for. Sharia er en muslims hverdag, ritualer, handlinger, vurderinger, beslutninger med mere.

At klæde sig på en bestemt måde er sharia, at spise bestemt mad er sharia, at bede er sharia, at forbedre sig selv er sharia, at vente med at gå til der bliver grønt er sharia, at betale skat er sharia, ikke at snyde er sharia og så videre. På den måde er sharia allerede implementeret i Danmark.

Sharia gælder kun for muslimer, og dette må jeg understrege på det kraftigste. Sharia er og vil altid være for muslimer alene.

Hvis man havde et samfund, hvor den øverste domstol dømte i henhold til islamiske love, så ville der være oprettet andre domstole til at dømme kristne eller jødiske sager. En kristen eller jøde kan dog altid vælge at få en sag dømt i den muslimske domstol.

Implementeringen af sharia i Danmark ville aldrig påvirke de ikke-muslimske borgere, derfor er det fuldkommen ordkløveri, når muslimer skal svare på, om man går ind for sharia eller ej, om man ønsker det i Danmark eller ej.

Ja, alle muslimer går ind for sharia, det er en del af vores religion og vores hverdag, og sharia er allerede implementeret i Danmark, i muslimernes væren og gøren, noget der aldrig vil påvirke den ikke-muslimske danske borger.

Nour Jørgensen, kandidatstuderende ved Islamiske Studier, Københavns Universitet