Sikh: Religionsdialog og religionsblanderi er klart adskilte størrelser

"Hvis man er meget usikker på sin egen tro, kan det måske virke skræmmende at komme tæt på de andre religioner," mener praktiserende sikh Parvinder Singh Randhawa. Foto: Malene Korsgaard

"Som praktiserende sikh har jeg ikke noget problem med at besøge andre religioners hellige rum. Jeg gør det ikke for at tage del i deres bøn eller ceremoni, men som gæst for at blive klogere på deres tro," skriver sikh Parvinder Singh Randhawa

Er religionsdialog vigtig?

"Alle trosretninger har stærke elementer af uselviskhed, kærlighed og tolerance. De forskellige religioner er alle vejledninger til tro og sand levevis, og har således rigtig meget tilfælles. Hvis man glemmer dette, kan man let få det modsatte indtryk på grund af konflikter, hvor religioner (mis)bruges politisk til at opildne til had og konflikt."

"Men dette had har ingen plads i min tro, sikhismen, og mig bekendt heller ikke i andre trosretninger. Det er vigtigt at værne om denne samhørighed og minde omverdenen om denne."

"Hvis man er meget usikker på sin egen tro, kan det måske virke skræmmende at komme tæt på de andre religioner. Men det bør snarere tages som en mulighed til at blive klogere på sin egen tro. Når man hører om andre religioner og deres traditioner, kan det være med til at rejse en nysgerrighed om områder ved ens egen religion, man ellers ikke havde tænkt på."

LÆS OGSÅ: Akkari: Vi er dømt til konstant at forholde os til religion

"Selvom sikhismen er verdens 5. største religion med små 30 mio. tilhængere i verden, er der mange, som slet ikke kender til den, eller kun i begrænset omfang. Og når vi stikker ud i gadebilledet med skæg og turban, er vi meget synlige."

"Hvis man ikke har noget kendskab til sikhisme, gør mange sig hurtigt sine egne forestillinger om, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi har derfor en stor opgave med at skabe større opmærksomhed om vores tro og komme fordomme til livs."

LÆS OGSÅ: Hvad er sikhisme?

Hvordan oplever du at opholde dig i en anden religions hellige rum? Kan du eksempelvis deltage i andre religioners ritualer og bønner?

"Som praktiserende sikh har jeg ikke noget problem med at besøge andre religioners hellige rum. Jeg gør det ikke for at tage del i deres bøn eller ceremoni, men som gæst for at blive klogere på deres tro. Eller for at deltage i dialog og oplysningsarbejde. Som gæst har jeg det fint med at tage del i visse dele."

"Jeg ønsker at vise hensyn og respekt og opfører mig derfor imødekommende. Jeg vil ikke have noget problem med at synge med på salmer, som hylder Gud eller opfordrer til næstekærlighed. Men det giver ikke mening for mig at deltage aktivt i ceremonier, som ikke harmonerer med min tro. Dette gælder for eksempel mange symbolske handlinger i templer."

LÆS OGSÅ: Gudstjeneste med andre religioner vækker debat

Hvor ser du grænserne for, hvornår man indgår i en interreligiøs dialog, og hvornår der bliver tale om religionsblanderi?

"For mig er der ikke nogen gråzone mellem religionsdialog på den ene side og religionsblanderi på den anden. Det er to meget klart adskilte størrelser. Hvis jeg er helt og holdent tro mod min egen religion, er det religionsdialog. Dette kræver nok, at man har et vist minimumskendskab til sin egen religion, så man ikke er bange for 'at gøre noget forkert'. Religionsblanderi er noget helt andet, og har som sådan ikke noget med dialog at gøre."

"Det er snarere et fænomen, som vi har set mere af gennem de seneste årtier, hvor folk begynder at plukke lidt fra den ene tro og lidt fra den anden. Jeg ser dette som en uheldig og knap så gennemtænkt løsning: Når man fravælger noget fra den ene tro, er det ikke sikkert, at man får tilvalgt det tilsvarende andetsteds."

"Hver tro indeholder et komplet og utroligt dybt 'system', som skal hjælpe en til blandt andet at blive næstekærlig/uselvisk og give slip på alle laster. Hvis din religion ikke giver mening for dig, skal du måske i stedet prøve en anden tilgang til eller tolkning af samme religion. Og hvis du ikke kan finde en anden tilgang/tolkning, som giver mening for dig, kan du se dig om blandt de mange andre religioner."

LÆS OGSÅ: Biskop: Man skal ikke forskanse sig bag et panser af dogmer

"Men jeg kan ikke anbefale, at man begynder at plukke og blande religionerne. Det svarer lidt til at blande sin egen religion. Og med al respekt: Det har du ikke indsigt nok til. Den vil på ingen måde kunne indeholde den dybde og visdom, som du kan finde andetsteds, og vil således heller ikke kunne udvikle dig nær så langt."

Parvinder Singh Randhawa er sikh og foredragsholder. Arbejder til dagligt i finanssektoren.