"Stening strider imod Koranens bogstav og ånd"

Jeg har for mange år siden gjort op med mig selv, at min loyalitet og min samvittighed i første række gælder min skaber, og ikke tilfældige mennesker og deres fortolkning af Koranens budskab, skriver Aminah Tønnsen. Foto: Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Herhjemme bliver man ikke regnet for 'rigtig' muslim og lukkes ude af fællesskabet, hvis man tager afstand fra stening, skriver Aminah Tønnsen

En iransk kvinde blev sidste år dømt til stening for utroskab. I januar 2011 blev dommen imidlertid ændret til 10 års fængsel. Men hvad siger islam om stening - er det en uafviselig del af islams lære?Aminah Tønnsen, muslimsk forfatter og foredragsholder, svarer:

Som en af de få muslimer herhjemme har jeg offentligt givet udtryk for min modstand imod stening. Det skete faktisk allerede i min første bog Islam. Naturens Religion fra 1989. Jeg har senere uddybet min holdning, bl.a. i Kristeligt Dagblad, på religion.dk samt i Weekendavisen under den langvarige steningsdebat i foråret/sommeren 2002.

Mine bidrag til stenings-debatten kan læses her:

Koranen og islams sekundærtekster om stening
 
Troens mangfoldighed
 
- ligesom jeg på min hjemmeside islamstudie.dk citerer andre tænkeres udsagn om emnet.

Jeg var i øvrigt ikke den eneste herboende muslim, der dengang tog afstand fra stening; men verden vil forarges, og derfor henviser man oftere til tilhængerne end til modstanderne af denne barbariske straffemetode.

Af modstandere kan eksempelvis nævnes Hadi Hussain Khan, Alamgir Khan og Sherin Khankan.

Hvorfor står ikke flere frem?
Flere og flere af vore dages muslimske teologer og tænkere opfatter både Koranen og islamisk tradition (hadith) som produkt af en hel specifik social, historisk og politisk kontekst og mener derfor, at budskabet og vejledningen ikke automatisk bør overføres til de aktuelle omstændigheder.

Herhjemme bliver en sådan læsning af skrifterne stadig betragtet som yderst kontroversiel. Man bliver ikke regnet for 'rigtig' muslim og lukkes ude af fællesskabet, hvis man tager afstand fra stening eller som kvinde bevidst fravælger tørklædet.

Koranens arabiske tekst er for mig gudgiven og uforanderlig; men enhver fortolkning er foretaget af mennesker, og mennesker er af naturens hånd fejlbarlige.

Derfor er det min pligt at være kritisk over for menneskers fortolkninger af teksten, at søge viden og personligt tage stilling - under ansvar naturligvis, for jeg tror på, at hvert enkelt menneske vil blive draget til ansvar for, hvorledes det udnytter de muligheder og ressourcer, Gud har givet det på jorden.

Jeg har for mange år siden gjort op med mig selv, at min loyalitet og min samvittighed i første række gælder min skaber, og ikke tilfældige mennesker og deres fortolkning af Koranens budskab. Det er bestemt ikke omkostningsfrit at gå imod strømmen; men det er ikke desto mindre en naturlov, at man må gå imod strømmen for at nå kilden.

Aminah Tønnsen er forfatter og foredragsholder og panelist ved religion.dk.

Flere muslimske synspunkter vedrørende stening:
Hadi Hussain Khan: Danske imamer er ikke repræsentative for alle danske muslimerAlamgir Khan: Et svagt forsvar for stening og Stening er uislamisk og Vi må forstå offentlighedens interesse for stening

Sherin Khankan: Danske imamer tager fejl og Stening er ikke en del af Koranens budskab