Syv spørgsmål, der afgør mit folketingsvalg

Menneskehedens fremtid på denne klode – og indtil videre har vi ikke andre kloder at opholde os på – trues af global opvarmning. Hvordan politikerne forholder sig til det vil være afgørende for min stemme, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen. Foto: Privatfoto

Nationalisme og religionskonflikter, global opvarmning og fattigdom og ulighed er blandt de temaer, interreligiøs konsulent Mogens Mogensen vil fokusere på i valgkampens hede

Statsministeren har nu udskrevet valget, og vi har som vælgere tre uger til at finde ud af, hvem vi skal stemme på.

Skal det være en af de tre store: Helle, Løkke – eller Tulle. Eller en af de mange små? Alle de håbefulde kandidater er allerede blevet klynget op i lygtepælene, hvorfra de smiler huldsaligt ned til deres potentielle vælgere, som var det en skønhedskonkurrence, de deltog i.

Tiden vil vise, hvad der bliver de vigtigste temaer i valgkampen. Men det, der vil afgøre, hvor jeg vil sætte mit kryds, vil være, hvordan de forskellige partier forholder sig til især disse syv spørgsmål:

1. Global opvarmning: Menneskehedens fremtid på denne klode – og indtil videre har vi ikke andre kloder at opholde os på – trues af global opvarmning. Konsekvenserne af den globale opvarmning vil ramme de fattigste lande først og hårdest, men vil på langt sigt ramme alle jordens beboere. Danmark kan naturligvis ikke alene løse dette alvorlige problem, men vi kan i Danmark gå foran med et godt eksempel og arbejde på at andre følger efter.

2. Fattigdom og ulighed: Forskellen mellem rige og fattige lande og forskellen mellem rig og fattig i det enkelte land bevirker, at mange menneskers liv trues med underernæring og sult, med sygdom og mangel på uddannelse og udvikling. Hvis vi vil være med til at værne om vore medmenneskers værdighed, så må vi gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe fattigdommen både globalt og nationalt. På nationalt plan er spørgsmålet, hvovidt vi vil holde fast i en velfærdsstat baseret på solidaritet, eller om vi vil nedbryde den kollektive velfærdsstat til fordel for individuelle ordninger.

3. Økonomisk vækst: Næsten alle politikere er enige om, at økonomisk vækst må være målet. Samtidig ved vi, at hvis væksten fortsætter og andre lande skal op i nærheden af samme levestandard som os, så har vi ikke nok i denne ene klodes ressourcer. Samtidig har vi har skabt et neoliberalt globalt økonomisk system, der – som den seneste globale økonomiske krise viste – er en alvorlig trussel mod den økonomiske – og dermed også sociale og politiske – stabilitet i verden. Kapitalismen er tilsyneladende løbet løbsk, og der er behov for radikale ændringer.

4. Krig: I de seneste to årtier er Danmark blevet en krigsførende nation, der har deltaget bl.a. i krigene i Afghanistan, Irak og Libyen. Spørgsmålet er, om vi kan gøre mest gavn – eller mindst skade – ved at være krigsførende rundt om i verden sammen med USA eller om ved at investere i fred og forsoning på ikke-militær vis.

5. Flygtninge: I disse år står vi over for de største flygtningeproblemer siden anden verdenskrig. Skal vi vende ryggen til flygtningene – fx ved at følge den australske model – eller skal vi bidrage til at løse flygtningeproblemerne?

6. Overvågning: Moderne stater får større og større tekniske muligheder for at overvåge deres borgere ikke blot i det offentlige rum, men også i privatlivet. Vi har for længst passeret det skrækscenarie, som George Orwell i 1949 præsenterede i bogen “1984”. Alibiet for indførelse af overvågningen er bl.a. frygten for terror. Men kan prisen for at beskytte demokratiet og retsstaten blive så høj, at det undergraver demokratiet og retsstaten?

7. Nationalisme og religionskonflikter: Samtidig med at verden bliver mere og mere globaliseret, vokser spændingerne mange steder mellem forskellige etniske/nationale grupper og mellem religionerne, med fare for voldelige konflikter. Politikerne har mulighed for at puste til nationalismen og til angsten for de andre, eksempelvis dem med en anden religion, men de kan også arbejde på at skabe forståelse og forsoning, både globalt og nationalt.

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent, kommentator ved religion.dk og har sin egen blog.