Tidligere fængselsimam: Ansæt flere kompetente fængselsimamer

"Man må ikke isolere folk med ekstreme holdninger. Man skal også tænke på hvad ekstremisme er? Hvem definerer hvad det er, og hvornår det hører op? Må der ikke være plads til ekstreme holdninger i et demokratisk samfund som vores," spørger Naveed Baig, som er hospitalsimam og projektleder. Foto: Leif Tuxen

"Som fængselsimam skal man selv være det gode eksempel, for jeg tror ikke, at man kan ændre folks holdninger udelukkende ved diskussion og argumentation," skriver imam Naveed Baig

Hvilken forskel gør fængselsimamer for indsatte muslimer?
"Fængselsimamernes nicheområde er at være neutrale samtalepartnere og gode lyttere, der har tid og vilje til at høre de indsattes oplevelser og hjælpe dem videre. Desuden er de tit forbilleder og kan inspirere og guide de unge hen imod en bedre og meningsfyldt hverdag."

"Helt konkret kan imamfunktionen gøre forskel: For det første kan den skabe en følelse af tryghed for personalet, der kan bruge imamerne til at besvare spørgsmål, der har med de religiøse, etiske og kulturelle aspekter at gøre. Man kunne afmystificere imamfunktionen ved at integrere den i fængselssystemet på lige fod med fængselspræstordningen, så man ser imamer som en kollega med samme rettigheder og forpligtelser som alle andre ansatte. For det andet kan det skabe en følelse af anerkendelse fra de indsattes side, at en af deres egne religiøse repræsentant er ansat i fængslet og kan kontaktes hurtigt i svære tider. For det tredje kan imamerne være brobyggere, der kan skabe forståelse og bløde op på eventuelle misforståelser og spændinger mellem indsatte og ansatte, og sidst mener jeg, at fængselsimamerne er et symbol på diversitet og interreligiøst samarbejde, fordi de samarbejder med præster på samme institution."

Hvordan oplevede du selv din rolle som fængselsimam i forhold til at modarbejde ekstremisme?
"Man er villig til at tage dialogen op med de mennesker, som ikke deler samme holdning. Man kan lægge vægt på de sider af ens religion som retfærdighed, respekt og medmenneskelighed, der er islams essens. Man skal selv være det gode eksempel, for jeg tror ikke, at man kan ændre folks holdninger udelukkende ved diskussion og argumentation. Man må heller ikke isolere folk med ekstreme holdninger. Man skal også tænke på hvad ekstremisme er? Hvem definerer hvad det er, og hvornår det hører op? Må der ikke være plads til ekstreme holdninger i et demokratisk samfund som vores?"

Hvor nødvendigt vurderer du, det er, at få ansat flere fængselsimamer?
"Det er nødvendigt, men det skal gøres med måde og med bedre struktur. Det skal være kompetente og kvalificerede imamer lige som det skal være kvalificerede mennesker, man ansætter i andre faggrupper i fængselssystemet."

Er der mange tilfælde, hvor muslimer forlader fængslet med en mere radikaliseret opfattelse af islam, end da de kom ind i fængslet?
"Det vil jeg ikke mene. Vi har i Danmark ikke et generelt problem med radikalisering, som vi har i andre lande. Jeg mener, at de fleste, som bliver praktiserende (som ikke er det samme som radikaliseret) i fængslet, ønsker at fastholde deres tro - og det positive som dette giver dem - uden for murerne. De ønsker blot at starte et nyt liv med troen som en motor, der driver dem frem. Men troen gør det ikke altid alene. Man skal også have et job, en støttende familie og et kriminalitetsfri netværk for at pleje sig selv og sin tro i hverdagen."

Naveed Baig er imam og tidligere fængselsimam