Var Mother Teresa forladt af Gud?

Kirsten Kjærulff skriver: "Mystikkens vej i kristendommen er Kristi efterfølgelse, og derfor ender den da også på Golgata, hvor Jesus råbte: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”" - Foto: Evert Odekerken

At være hellig i kristen forstand vil sige at følge Jesus, at acceptere korsets lidelse og give afkald på sig selv. Det er det budskab, som er så svært at fatte, men som nu igen lyder til os fra Mother Teresas breve, skriver Kirsten Kjærulff.


Mother Teresas hemmelige liv

For mange beundrere af Mother Teresa har det betydet en anfægtelse, at hendes netop udgivne breve og optegnelser (med ovenstående titel) giver indsigt i hendes egen ensomhed og følelse af at være forladt af Gud.

Mother Teresa (1910-1997) var elsket af hele verden for sin selvopofrende kærlighedsgerning blandt de fattigste, de syge og døende i Calcuttas slumkvarterer. Hun var et forbillede for alle, kristne såvel som ikke-kristne. Med sit kærlige smil var hun et eksempel på en lysende barnlig fromhed og klippefast tro. Hun var et omvandrende vidnesbyrd om Guds barmhjertighed.

Nu afslører brevene, at hun i årtier har levet med en smertefuld tvivl om sin mission, med følelsen af menneskelig utilstrækkelighed, følelsesmæssig kulde og pinagtig sjælelig ensomhed.
Mother Teresa havde selv ønsket, at disse optegnelser skulle destrueres ved hendes død. Hun havde vel frygtet at de kunne vække anfægtelse og tvivl hos nogen af dem, som gennem hendes arbejde havde lært Guds kærlighed at kende.
 

Sjælens mørke nat

Hvorfor er de så alligevel blevet udgivet? Kaster det ikke tvivlens mørke skygger over hendes helgenglorie? Får det ikke hendes status som et troens forbillede til at krakelere?

Nej, tværtimod! Udgiverens begrundelse er, at netop dette indblik i hendes lidelse, den mørke sjælens nat, placerer hende i centrum af den kristne mystiske tradition i fortsættelse af blandt andre Johannes af Korset (1542-1591)og Terese af Lisieux (1873-1897), den helgen, hvis særlige opgave var at bede for missionen, og hvis navn hun havde valgt som sit klosternavn. (Mother Teresas dåbsnavn var Agnes).

Disse helgener gennemlevede som så mange andre kristne mystikere det, som Johannes af Korset har kaldt sjælens mørke nat, en følelse af total gudsforladthed. Mystikkens vej i kristendommen er jo Kristi efterfølgelse, og derfor ender den da også på Golgata, hvor Jesus råbte: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?.

Det er erfaringen af denne gudsforladthed, der fører Mother Teresa ind i den mørke nat: Jeg føler dyb ensomhed i mit hjerte, skriver hun i 1955 til den daværende ærkebiskop af Calcutta. Bed for mig, bønfalder hun ham: Alt i mig er iskulde. Kun min blinde tro holder mig oppe. Alt andet er dybeste mørke Jeg vil elske Gud, som han aldrig er blevet elsket før, men der er kun denne forfærdelige tomhed, denne følelse af, at Gud er borte. Bed for mig, at Gud vil tage dette mørke bort fra min sjæl også selv om det kun er for et par dage.

 

Den blinde tro

Men bag alle indre anfægtelser og kampe står en urokkelig tillid til Guds forsyn. Det er troens fundament, den blinde tro, som trodser alle følelser, alt hvad omverdenen forstår ved hellighed. Hellighed har ikke noget at gøre med mystiske oplevelser, eller overnaturlige evner.

Tværtimod. Jesus siger selv til den vantro Thomas, som ikke ville tro på Hans opstandelse: Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.« (Joh 20,27-29) 

Det er den tro, som i lydighed og selvforglemmelse giver sig selv helt til Gud i den måde, man lever sit liv på i kærlighed til medmennesket. At være hellig i kristen forstand vil sige at følge Jesus efter, at acceptere korsets lidelse og give afkald på sig selv. Det er det budskab, som er så svært at fatte, men som nu igen lyder til os fra Mother Teresas breve.
Kirsten Kjærulff

Kirsten Kjærulff skriver: "Mystikkens vej i kristendommen er Kristi efterfølgelse, og derfor ender den da også på Golgata, hvor Jesus råbte: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”" Foto: .