Verden er et resultat af Guds skaberkraft

Hvem af os kan en sommernat se op imod de mange stjerner og himmellegemer uden at føle, at dette er så fantastisk, at det ikke kan være blevet til uden Guds stærke hånd, spørger biskop Karsten Nissen.

SKABELSE: Hvem af os kan en sommernat se op imod de mange stjerner og himmellegemer uden at føle, at dette er så fantastisk, at det ikke kan være blevet til uden Guds stærke hånd, spørger biskop Karsten Nissen

Religion.dk sætter i denne uge skabelse og evolution til debat. Læs her hvad biskop Karsten Nissen skriver om emnet.

Spørgsmål:

Hvilken betydning har skabelsestanken for det kristne menneskes forståelse af livet? Mon den har den samme betydning for de gamle som for de unge? Hvordan skal vi gøre det interessant for de unge mennesker?

Konen på landet

Svar:

Naturvidenskaben siger, at universet er blevet til ved det såkaldte big bang. I begyndelsen var universet ikke større end et knappenålshovede. I brøkdele af et sekund eksploderede denne ufattelige koncentration af energi og udvidede sig. Blev til det univers, det himmelrum. vi lever i, som én lille planet blandt myriader af planeter og galakser. Dette univers er uendeligt, og alligevel udvider det sig stadig. Men hvad er der så på den anden side af universet? Det spørgsmål er så stort og så ubegribeligt, at det simpelthen ikke kan rummes i den menneskelige hjerne.

Naturvidenskaben kan ikke bevise, at der findes en Gud eller at denne Gud har skabt verden. Men det er heller ikke, og har aldrig været, naturvidenskabens opgave. Naturvidenskaben beskæftiger sig med fakta, med data, med alt det målelige og vejelige, sætter det i relation til hinanden, konkluderer og opstiller teorier og hypoteser.

Derfor kan man ikke finde én eneste naturvidenskabsmand, som ved hjælp af sin videnskab kan konkludere og uddrage en teori, der siger: Nu må alle fornuftigt tænkende og vidende mennesker erkende og bekende, at der findes en Gud. Men man kan heller ikke finde en naturvidenskabsmand, der konkluderer og uddrager en teori, der siger: Der findes ikke en Gud. Det har jeg bevist.

For mig er det af stor betydning at kunne tro, at verden er et resultat af Guds skaberkraft. Og jeg ser intet fornuftsargument, der strider imod det. Hvem af os kan en sommernat se op imod de mange stjerner og himmellegemer uden at føle: Dette her er så fantastisk, så stort, så ubegribeligt at det kan ikke være blevet til, det kan ikke opretholdes, det kan ikke eksistere uden Guds stærke hånd. Uden en magt, der er større og anderledes end os selv.

Og hvordan skal vi kunne forstå vores daglige liv med hinanden, hvordan skal vi kunne klare livet hvis ikke vi kunne tro, at der findes en ren og uforfalsket kærlighed. At denne kærlighed er trådt frem for os, og kommet os i møde i Jesus fra Nazareth som Guds egen søn. Det ubegribelige, det ufattelige, blev menneske. Lærte os om kærlighedens magt, levede selv sit liv i kærlighed. Skaberen mødte os i et menneske af kød og blod.

Troen på skabelsen betyder også at vi skal omgås skaberværket: naturen, dyrene, mennesket, med respekt. Vi kan ikke skalte og valte med skaberværket efter vor forgodtbefindende. Jeg tror, at også unge mennesker forstår dette, fordi de hver dag ser, hvor vigtigt det er ikke at tingsliggøre det skabte.

Med venlig hilsen

Karsten Nissen
Biskop over Viborg Stift