- Vestlige værdier er lige så islamiske som kristne

Efter min bedste overbevisning er de såkaldt vestlige/danske værdier, som vort samfund bygger på, lige så islamiske som kristne – skønt de her på vore breddegrader har udviklet sig inden for kristen tradition, skriver muslimske Aminah Tønnsen. - Foto: Foto: Sxc.hu

Der kan godt være behov for nytænkning af islam. Men den bør ske under teologisk refleksion og nylæsning af Koranen, skriver forfatter og foredragsholder Aminah Tønnsen i en kommentar til forfatter Cherif El-Ayoutys manifest om nutidens muslimer

Forfatter Cherif El-Ayouty har den 11. januar ønsket at bidrage til en reformation af islam med et manifest omhandlende 25 punkter for en ordentlig integration.

Jeg kan følge forfatteren i, at der er behov for nytænkning. Jeg er imidlertid af den opfattelse, at en sådan nytænkning bør tage udgangspunkt i nylæsning af Koranen og de vigtigste sekundærtekster: de såkaldte traditionssamlinger (hadith) samt islamisk jurisprudens (fiqh).

Manglende teologisk refleksion kan give bagslag
Derfor finder jeg det problematisk, at der ikke synes at ligge teologiske refleksioner bag de forskellige punkter. Dette vil sandsynligvis få dem, der har allermest brug for at revidere deres islam-opfattelse, til at forkaste manifestet som et forsøg på at gå Dansk Folkepartis ærinde og af-islamisere og usynliggøre herboende muslimer.

Mange af de opremsede punkter er behandlet tidligere i bøger og artikler også på dansk. Andre punkter indeholder efter min opfattelse nogle problematiske formuleringer, f.eks.:

Først er der overskriften (- Nutidens muslim skal tilpasse sig vestlige værdier), der indikerer et ikke-eksisterende modsætningsforhold mellem islamiske og vestlige/danske/kristne værdier.

Efter min bedste overbevisning er de såkaldt vestlige/danske værdier, som vort samfund bygger på, lige så islamiske som kristne skønt de her på vore breddegrader har udviklet sig inden for kristen tradition.

Ad 2. Nutidens muslim (citat): Respekterer sig selv som muslim, og respekterer alle jøder og kristne, samt mennesker fra alle andre trosretninger som ligemænd og -kvinder, og afskyr ikke deres hjem, levevis og religiøse steder.

Hvorfor opfordres muslimer ikke til at respektere mennesker, der ikke tror på Gud? Har de ikke krav på ordentlig behandling som alle andre Guds skabninger?

Ad 3. (citat): Etablerer og indretter samfundet på basis af videnskabelig forskning, kreativitet, logik, kunstnerisk skønhed og social harmoni.

Skal etikken ikke have plads i idealsamfundet?

Ad 5. (citat): Praktiserer islam på en progressiv måde, som Gud har bestemt for at udvikle menneskeheden, og er samtidig rationel i alle sine handlinger.

Formuleringerne er meget uklare, for hvordan praktiserer man islam på en progressiv måde, og hvornår er handlinger (ir)rationelle? Er det (ir)rationelt at tro på Gud?

Hvis forfatteren mener, at det ikke er nødvendigt at bede og faste, at læse i Koranen eller tage på pilgrimsfærd. Og hvis han eksempelvis mener, at man ikke behøver tage det så tungt med alkoholforbuddet, eller ikke behøver gå så højt op i, om man nu er gift eller ej med den person, man har et seksuelt forhold til ja, så er jeg lodret uenig.

Islams simple leveregler er med til at give det enkelte menneske indhold i hverdagen og styrke til at takle livets op- og nedture på en fornuftig måde. Smider man etikken, levereglerne og den religiøse praksis overbord, kunne man lige så vel fraskrive sig islam fuldstændig.

Ad 21. (citat): Afviser enhver nuværende eller fremtidig mazaheb (lovskole) indenfor islam, da deres ekistens er én af de vigtigste årsager til de mange stridigheder blandt muslimer.

Lovskolerne er (sammen med Koranen) efter min opfattelse vigtige beviser på, at islam helt fra Profetens tid har accepteret mangfoldighed i den daglige praksis og levevis.

Ad 22. (citat): Nægter at følge alle tidligere udstedte fatwaer og afviser enhver fatwa, der udstedes i fremtiden. Intet menneske har tilladelse af Gud til at udstede en fatwa.

Det ser ud, som om forfatteren ligesom medierne - bruger ordet fatwa som synonym for dødsdom og ikke kender ordets egentlig betydning

Fatwa betyder nemlig responsum, dvs. svar på et konkret spørgsmål om religiøs praksis og daglig levevis. Alle er enige om, at fatwaer ikke er bindende, men vejledende.

Så længe der blandt muslimer findes analfabeter og personer med ringe uddannelse, der ikke har mulighed for selv at studere Koranen og andre tekster, vil der være brug for tillidspersoner, man kan henvende sig til for at få råd og vejledning.

Ad 25. (citat): Bruger aldrig sharia i sit liv, men oplever islam som en åndelig tro og ikke som en lov-religion.

Sharia betyder ifølge Koranen vejen til Gud, vejen til kilden eller vandingsstedet og er lig med summen af reglerne for den daglige religiøse praksis og den vejledning, som Koranen giver menneskene til at leve et harmonisk liv på jorden.

Mennesket har brug for regler i hverdagen: du må ikke stjæle, du må ikke slå ihjel, du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste osv. osv. på nøjagtig samme måde, som der er brug for regler for at begå sig i trafikken: advarselsskilte, stop for rødt, kør/gå for grønt, hold til højre, gå ikke over sporet, der kommer tog osv. osv. Aldrig at bruge sharia i sit liv giver ingen mening overhovedet.

Manifestet afskriver nærmest islam som livsgrundlag
Jeg har i de seneste tyve år læst en betydelig mængde litteratur, der beskæftiger sig med nylæsning af de islamiske kildeskrifter. Der er fremkommet mange nye, spændende vinkler på vigtige problemstillinger; men derfra og til nærmest at afskrive troen som livsgrundlag, er der virkelig langt.

Det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis man vil inspirere folk til at ændre deres indgroede vaner og holdninger.

Gud vil visselig aldrig ændre menneskenes lod, før de forandrer sig selv. (Koranen 13:11)

Aminah Tønnsen er muslimsk foredragsholder og forfatter til bl.a. Islam i europæisk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse (Fremad 1998) og Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål til islam i det 21. århundrede (Gyldendal 2006).